1. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Szkolenie podstawowe:

Szkolenie podstawowe kierowane jest do osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie.

Liczba godzin: 14 (2 dni zajęć)

Koszt szkolenia*: 170 – 380 zł

*- cena uzależniona od liczby uczestników

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuUwagi

Szkolenie uzupełniające:

Szkolenie uzupełniające skierowane jest do osób, którym skończyła się ważność zaświadczenia wydanego na okres 5 lat.

Liczba godzin: 7 (1 dzień zajęć)

Koszt szkolenia: 130-420 zł

Ważność zaświadczeń wynosi 5 lat.

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuUwagi
18.05.2022KościerzynaStara KiszewaSala OSP, ul. Ogrodowa 1A, 83-430 Stara Kiszewa, godz. 9.00Marta Wirkus-Domaszk451-155-181
18.05.2022KościerzynaStara KiszewaSala konferencyjna, Urząd Gminy, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa, godz. 9.00Marian Gwizdała797-010-621
19.05.2022KościerzynaStara KiszewaSala OSP, ul. Ogrodowa 1A, 83-430 Stara Kiszewa, godz. 9.00Marta Wirkus-Domaszk451-155-181
19.05.2022KościerzynaStara KiszewaSala konferencyjna, Urząd Gminy, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa, godz. 9.00Marian Gwizdała797-010-621
20.05.2022KościerzynaStara KiszewaSala konferencyjna, Urząd Gminy, ul. Ogrodowa 1, 83-430 Stara Kiszewa, godz. 9.00Marian Gwizdała797-010-621
23.05.2022ChojniceRytelNadleśnictwo Rytel, 89-642 Rytel, sala konferencyjna, godz. 9.00Waldemar Wrycza797-010-666
25.05.2022SłupskSłupskPODR, ul. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk, sala konferencyjna KOWR, godz. 9.00Danuta Stachelczyk797-010-588
06.06.2022ChojniceGockowiceŚwietlica wiejska, Gockowice 25, 89-620 Chojnice, godz. 9.00Ewa Kliczkowska797-010-664
07.06.2022Starogard GdańskiZblewoGminny Ośrodek Kultury, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo, godz. 9.00Henryk Świadek797-010-632
08.06.2022ChojniceGockowiceŚwietlica wiejska, Gockowice 25, 89-620 Chojnice, godz. 9.00Ewa Kliczkowska797-010-664

2. Zasady przeprowadzania uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Warunki uczestnictwa:

    – przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia lub dostarczenie jej w dniu szkolenia

    – uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu:

przedpłata przelewem:

Bank Gospodarstwa Krajowego nr 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001

w pozycji „tytuł” proszę wpisać: imię i nazwisko, nr telefonu, szkolenie zasady przeprowadzania uboju

lub

– wpłata gotówkowa w dniu szkolenia.

 

Sposoby wysyłki karty zgłoszenia (do wyboru):

    e-mail: m.dublinowska@podr.pl

    fax: 58/309-09-11

    poczta tradycyjna:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,

Lubań ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn.

PROGRAM:

18 października 2021 r.
900 – 1215Wykłady
1215 – 1230Egzamin

3. Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Warunki uczestnictwa:

  • przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia,
  • uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu:

– przedpłata przelewem:
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001
w pozycji „tytuł” proszę wpisać: imię i nazwisko, nr telefonu, szkolenie kierowców i konwojentów

lub
– wpłata gotówkowa w dniu szkolenia.

Sposoby wysyłki karty zgłoszenia (do wyboru):

  • e-mail: i.brzoskowska@podr.pl
  • fax: 58/309-09-45
  • poczta tradycyjna:

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Lubań ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn.

 

Uczestnicy przyjęci na szkolenie otrzymają informację potwierdzającą za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu małej liczby zgłoszeń.

4. Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin

Szkolenie podstawowe:

Szkolenie podstawowe kierowane jest do osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie.

Liczba godzin: 24 (3 dni zajęć)

Koszt szkolenia*: 320 – 550 zł

*- cena uzależniona od liczby uczestników

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

Szkolenie uzupełniające:

Szkolenie uzupełniające skierowane jest do osób, którym skończyła się ważność zaświadczenia wydanego na okres 5 lat.

Liczba godzin:  7 (1 dzień zajęć)

Koszt szkolenia*:  160 – 275 zł

*- cena uzależniona od liczby uczestników

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuUwagi

Szkolenia z doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin odbywać się będą w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, ul. Tadeusza Maderskiego 3, 83-422 Lubań.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z tego zakresu ważne jest przez 5 lat. Po upływie tego okresu należy ukończyć  szkolenie uzupełniające.

Do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potrzebny będzie numer PESEL osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Szkolenie kończy się testem zaliczeniowym i wręczeniem zaświadczeń.

Zapisy na szkolenie przyjmuje Marta Sztandarska: tel.: 58/326-39-12, e-mail: m.sztandarska@podr.pl . Decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Sporządzenie planu nawożenia azotem i obliczanie maksymalnych dawek

Warunki uczestnictwa:

  • przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia,
  • uiszczenie opłaty za udział w szkoleniu:

– przedpłata przelewem:
Bank Gospodarstwa Krajowego nr 20 1130 1121 0006 5580 9920 0001
w pozycji „tytuł” proszę wpisać: imię i nazwisko, nr telefonu, warsztaty sporządzania planu nawożenia

lub
– wpłata gotówkowa w dniu szkolenia.

Sposoby wysyłki karty zgłoszenia (do wyboru):

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,
Lubań ul. T. Maderskiego 3, 83-422 Nowy Barkoczyn.

Uczestnicy przyjęci na szkolenie otrzymają informację potwierdzającą za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

Nabór na warsztaty - plakat

6. Integrowana produkcja roślin

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w LUBANIU

zaprasza na 2-dniowy odpłatny kurs w zakresie

INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Integrowana produkcja - logo

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Potwierdzeniem wysokiej, jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Udział w systemie jakości Integrowana Produkcja jest dodatkowo punktowany przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. 

Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji trwa 16 godzin (2 dni) i kończy się egzaminem, na podstawie którego zostaje wydane zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i upoważnia do:

 – prowadzenia integrowanej produkcji,

– ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji,

– stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy. 

Szkolenie odbędzie się w momencie utworzenia grupy liczącej co najmniej 20 uczestników.

Koszt szkolenia wynosi 255 zł/osoby.

Informacje oraz zapisy na szkolenie pod nr telefonu:

55 2701100; 607602731

INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN – ROŚLINY ROLNICZE

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN – ROŚLINY WARZYWNICZE

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN – ROŚLINY SADOWNICZE

* szkolenie uzupełniające

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

7. Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Szanowni Państwo,

trwa nabór na szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z kierownikiem szkolenia.

Kierownik szkolenia: Danuta Stachelczyk, tel. 797-010-588

Szkolenia podstawowe

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

Szkolenia uzupełniające

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

8. Eksploatacja kombajnów zbożowych

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do nabycia kwalifikacji uprawniających do eksploatacji kombajnów zbożowych.

Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych trwa 48 godzin i podzielony jest na część teoretyczną oraz praktyczną.

Część teoretyczna dotyczy budowy oraz zasad działania, obsługi, regulacji i konserwacji wybranych typów kombajnów zbożowych.

Część praktyczna zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem kombajnu do pracy, regulacją poszczególnych zespołów i podzespołów, obsługą i pracą kombajnu, a także konserwacją i usuwaniem usterek technicznych. Część praktyczna realizowana jest w formie zajęć grupowych i indywidualnych (nauka jazdy kombajnem – 2 godz. dla każdego uczestnika).

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości (test pisemny) i  umiejętności (jazda kombajnem).

Ukończenie kursu zapewni uczestnikowi podstawową wiedzę techniczną oraz umiejętności niezbędne do sprawnej i bezpiecznej pracy kombajnem.

Wymagania wobec uczestnika:

– ukończone 18 lat

– prawo jazdy kat. B lub T

Uzyskane dokumenty po kursie:

Bezterminowe zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu z zakresu eksploatacji kombajnu zbożowego.

Koszt uczestnictwa: 600 zł/os.

Informacje oraz zapisy na szkolenie pod nr telefonu:

Iwona Brzoskowska tel. 58 326-39-14 e-mial: szkolenia@podr.pl

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu