Jednym z obowiązków wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt jest konieczność przeszkolenia z metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie.

Każdy ROLNIK, który będzie deklarował płatność w ramach Ekoschematu “Dobrostan zwierząt” od 2024 rok musi odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu ograniczenia stosowania antybiotyków.

Szkolenie takie należy odbyć w terminie do 14 marca 2025 roku.

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w najbliższym czasie przedstawi plan szkoleń, uwzględniający formę ich prowadzenia (stacjonarnie, online, ekranowo).

Szkolenia będą bezpłatne i zakończą się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego Zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy harmonogram szkoleń ukaże się wkrótce.

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych (przeczytaj)