1. Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie

Szkolenie podstawowe:

Szkolenie podstawowe kierowane jest do osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie.

Liczba godzin: 14 (2 dni zajęć)

Koszt szkolenia*: 170 – 380 zł

*- cena uzależniona od liczby uczestników

Zapisy u doradców PODR

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuUwagi

Szkolenie uzupełniające:

Szkolenie uzupełniające skierowane jest do osób, którym skończyła się ważność zaświadczenia wydanego na okres 5 lat.

Liczba godzin: 7 (1 dzień zajęć)

Koszt szkolenia: 130-420 zł

Ważność zaświadczeń wynosi 5 lat.

Zapisy u doradców PODR

 

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuUwagi

2. Integrowana produkcja roślin

POMORSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w LUBANIU

zaprasza na 2-dniowy odpłatny kurs w zakresie

INTEGROWANEJ PRODUKCJI ROŚLIN

Integrowana produkcja - logo

Integrowana Produkcja Roślin (IP) jest nowoczesnym systemem jakości żywności, wykorzystującym w sposób zrównoważony postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu oraz zwracającym szczególną uwagę na ochronę środowiska i zdrowie ludzi.

Potwierdzeniem wysokiej, jakości plonów pochodzących z IP jest certyfikat i zastrzeżony znak IP. Udział w systemie jakości Integrowana Produkcja jest dodatkowo punktowany przy ubieganiu się o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020. 

Szkolenie w zakresie integrowanej produkcji trwa 16 godzin (2 dni) i kończy się egzaminem, na podstawie którego zostaje wydane zaświadczenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia i upoważnia do:

 – prowadzenia integrowanej produkcji,

– ubiegania się o certyfikat Integrowanej Produkcji,

– stosowania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych przy użyciu opryskiwaczy. 

Szkolenie odbędzie się w momencie utworzenia grupy liczącej co najmniej 20 uczestników.

Koszt szkolenia wynosi 300 zł/osoby.

Informacje oraz zapisy na szkolenie prowadzą:

  • STARE POLE – Monika Mostowska – tel: 607-602-731, e-mail: m.mostowska@podr.pl
  • SŁUPSK – Anna Felskowska – tel: 797-010-590, e-mail: a.felskowska@podr.pl
  • LUBAŃ – Marcin Pobłocki – tel: 501-836-855, 58 326-39-78, e-mail: m.poblocki@podr.pl

INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN – ROŚLINY ROLNICZE

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuRodzaj szkolenia
23-24.07.2024malborskiStare PoleStare Pole, ul. Marynarki Wojennej 21, 82-220 Stare Pole, godz. 07:30Anna Kaliszewska797-010-610

INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN – ROŚLINY WARZYWNICZE

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuRodzaj szkolenia

INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLIN – ROŚLINY SADOWNICZE

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuRodzaj szkolenia

3. Szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji

Informacje oraz zapisy na szkolenie prowadzą:

  • STARE POLE – Teresa Jóźwik – tel. 552-701-100, 55 270-11-11, e-mail: t.jozwik@podr.pl
  • SŁUPSK – Danuta Stachelczyk – tel. 797-010-588, e-mail: d.stachelczyk@podr.pl

Szkolenia podstawowe

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

Szkolenia uzupełniające

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

4. Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin

Szkolenie podstawowe:

Szkolenie podstawowe kierowane jest do osób, które nie przechodziły wcześniej szkolenia w tym zakresie.

Liczba godzin: 24 (3 dni zajęć)

Koszt szkolenia*: 320 – 550 zł

*- cena uzależniona od liczby uczestników

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

Szkolenie uzupełniające:

Szkolenie uzupełniające skierowane jest do osób, którym skończyła się ważność zaświadczenia wydanego na okres 5 lat.

Liczba godzin:  7 (1 dzień zajęć)

Koszt szkolenia*:  160 – 275 zł

*- cena uzależniona od liczby uczestników

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonuUwagi

Szkolenia z doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin odbywać się będą w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu i Oddziale w Starym Polu.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z tego zakresu ważne jest przez 5 lat. Po upływie tego okresu należy ukończyć  szkolenie uzupełniające.

Do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potrzebny będzie numer PESEL osoby uczestniczącej w szkoleniu.

Szkolenie kończy się testem zaliczeniowym i wręczeniem zaświadczeń.

Informacje oraz zapisy na szkolenie prowadzą:

  • STARE POLE – Teresa Jóźwik – tel. 552-701-100, 55 270-11-11, e-mail: t.jozwik@podr.pl
  • LUBAŃ – Marcin Pobłocki – tel. 501-836-855, 58 326-39-78, e-mail: m.poblocki@podr.pl

5. Eksploatacja kombajnów zbożowych

Celem kursu jest przygotowanie kandydatów do nabycia kwalifikacji uprawniających do eksploatacji kombajnów zbożowych.

Kurs z zakresu eksploatacji kombajnów zbożowych trwa 48 godzin i podzielony jest na część teoretyczną (online) oraz praktyczną:

Część teoretyczna dotyczy budowy oraz zasad działania, obsługi, regulacji i konserwacji wybranych typów kombajnów zbożowych.

Część praktyczna zawiera zagadnienia związane z przygotowaniem kombajnu do pracy, realizowana jest w formie zajęć grupowych i indywidualnych.

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości (test pisemny) i  umiejętności (jazda kombajnem).

Wymagania wobec uczestnika:

– ukończone 18 lat

– prawo jazdy kat. B lub T

Uzyskane dokumenty po kursie:

Bezterminowe zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu z zakresu eksploatacji kombajnu zbożowego.

Koszt uczestnictwa: 700 zł/os.

Informacje oraz zapisy na szkolenie pod nr telefonu:

Weronika Lepak – tel. 797-010-672, 58 326-39-14 e-mail: w.lepak@podr.pl

DataPowiatMiejscowośćMiejsce szkoleniaImię i Nazwisko kierownika szkoleniaNumer telefonu

6. Szkolenie dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt

Szkolenie adresowane jest również do przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu, zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

Informacje oraz zapisy na szkolenie:

Magdalena Dublinowska – e-mail: m.dublinowska@podr.pl, tel. 58 326-39-11; 512-931-852

Koszt szkolenia: 260-450 zł/os*

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z powodu małej liczby zgłoszeń.
 

*Koszt szkolenia uzależniony od ilości uczestników

PROGRAM: 
730 – 1540Wykłady
1540 – 1610Egzamin

7. Zasady przeprowadzania uboju zwierząt w celu produkcji mięsa na użytek własny

Szkolenie kierowane jest do osób pełnoletnich ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny.

Uzyskanie stosownego stopnia kwalifikacji, określonego przepisami, jest warunkiem, aby dokonywać uboju w ramach gospodarstwa domowego.

Koszt uczestnictwa: 140-260 zł/os.

Informacje oraz zapisy na szkolenie:

Weronika Lepak – tel. 797-010-672, 58 326-39-14 e-mail: w.lepak@podr.pl

 

PROGRAM:

900 – 1215Wykłady
1215 – 1230Egzamin