W konkursie „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich w tym roku pierwsze miejsca w kategorii rodzinnej zajęły aż dwa przedsięwzięcia. Podczas spotkania w PODR w Lubaniu laureaci opowiedzieli o swoich przedsiębiorczych pomysłach i ich realizacji.

Laureaci konkursu „Sposób  na Sukces”

Hanna Rychert, właścicielka Firmy Handlowo-Usługowej „HANNA”, miała pomysł na poszerzenie oferty dla turystów, którzy ją odwiedzają. Dzisiaj gościom agroturystyki, pensjonatu czy hotelu nie wystarczą tylko czyste łóżka! Właściciele kwater muszą nadążać za trendami i potrzebami swoich klientów. Do konkursu pani Hanna zgłosiła więc nagrodzone przedsięwzięcie pn. „Uatrakcyjnienie obiektu oraz oferty turystycznej poprzez modernizację miejsc noclegowych, budowę sauny i jacuzzi, zakup rowerów i kajaków oraz instalację systemu fotowoltaicznego”.

Jim Bartosiewicz i Grzegorz Bartosiewicz z Gospodarstwa Ekologicznego w Jaworach wiedzą, jak bardzo konsumenci cenią zdrową żywność przygotowywaną lokalnie. To, jak jemy, wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie. Dla przedsiębiorcy również ważne jest, by ekologiczne produkty wytworzone w jego gospodarstwie właściwie przetworzyć. Właściciele gospodarstwa zgłosili więc przedsięwzięcie pn. „Przetwórstwo produktów roślinnych i zwierzęcych z własnych surowców w ekologicznym gospodarstwie rolnym”.

Czym jest „Sposób na Sukces”?

„Sposób na sukces” to ogólnopolski konkurs organizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Uczestników konkursu zgłaszają m.in. Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Celem całego przedsięwzięcia jest zachęcenie rolników i producentów rolnych do podejmowania nowatorskich i innowacyjnych działań przy wykorzystaniu środków unijnych. Konkurs ma promować przedsiębiorczość i ciągły rozwój obszarów wiejskich oraz małych miasteczek. Organizatorom zależy, by mieszkający tam ludzie osiągali coraz większe dochody, a tym samym zmniejszało się ubóstwo i wykluczenie społeczne. „Sposób na Sukces” promuje również działania proekologiczne.

Spotkanie z laureatami

12 listopada 2021 r. laureaci konkursu „Sposób na Sukces” spotkali się z przedstawicielami PODR w Lubaniu. Dyrektor Andrzej Dolny miał okazję serdecznie pogratulować zwycięzcom dobrych pomysłów i wytrwałości w ich realizacji. Miejmy nadzieję, że za rok kolejni mieszkańcy województwa pomorskiego znajdą swój „Sposób na Sukces”.

Warto dodać, że Honorowy Patronat nad XXI edycją ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Na początku grudnia Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przewiduje oficjalne wręczenie nagród wszystkim laureatom.