Logotypy

Spotkania „Zatrzymaj wodę” połączone z pokazami maszyn rolniczych, w ramach realizacji operacji pt. „Pomorskie Partnerstwa ds. Wody – LPW 2022”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkania odbyły się zgodnie z harmonogramem tzn. w dniach 4.10.2022 r. w Szlangowie koło Starego Pola w powiecie malborskim oraz 6.10.2022 r. w siedzibie PODR Lubaniu w powiecie kościerskim. Udział w spotkaniach wzięli rolnicy i doradcy z PODR z całego województwa pomorskiego. Uczestników w ilości 541 osób dowiozły na miejsce zamówione przez wykonawcę autokary.

Celem szkolenia było przybliżenie, nauczenie i przekonanie rolników, do tzw. upraw bezorkowych, które są jednym ze schematów dofinansowania UE w następnych latach.

Na spotkaniach z wykładem wystąpił profesor Politechniki Koszalińskiej dr hab. inż. Tomasz Piskier z Katedry Agrobiotechnologii. Tematem jego wykładu było: Wprowadzenie i następstwa uprawy bezorkowej w aspekcie gospodarki wodnej gleby. Ilustrowane było licznymi, przemawiającymi do wyobraźni i lepszego zrozumienia planszami cyfrowymi. Wykład inspirował do innego spojrzenia na sposoby uprawy gleby.

Swoje doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa w systemie uprawy bezorkowej przekazał również Rolnik – Marcin Kokocha prowadzący od 6 lat gospodarkę w systemie bezorkowym.
Monika Kozłowska z Farmnet 365 przedstawiła ideę i zalety prowadzania upraw w systemie rolnictwa precyzyjnego 4.0 związanego z oszczędnościami w produkcji i oszczędnością wody.
Następnie odbyły się pokazy polowe z udziałem ciągnika John Deere o mocy 420 KM, agregatu TopDown firmy Vaderstad i agregatu siewnego Spiryt Vaderstad z uwzględnieniem siania i wysiewu nawozu precyzyjnego w rolnictwie 4.0.

Uprawa bezorkowa powoduje, że w glebie zostaje więcej wody. Efektem jest nie przesuszanie i nie degradowanie gleby.

Uprawa bezorkowa to inaczej bezpłużny system uprawy, polegający wyłącznie na jednoczesnym spulchnianiu i mieszaniu gleby. W tym przypadku nie trzeba odwracać ziemi, tak jak dotychczas robiły to pługi. Dzięki temu na powierzchni pozostaje część resztek pożniwnych, które dostarczają glebie wiele organicznych substancji niezbędnych w kształtowaniu jej żyzności. Poza tym, ten rodzaj uprawy pracuje na płytszych warstwach roli, ponieważ resztę działań wykonują dżdżownice, które w naturalny sposób uprawiają glebę. To właśnie za sprawą obecności pożytecznych organizmów poprawiają się właściwości biologiczne gleby, a dokładniej rzecz mówiąc pomagają w jej wietrzeniu, mieszają resztki i regulują ilość wody.

W procesie uprawy bezorkowej – zamiast tradycyjnych pługów – korzysta się z takich narzędzi jak:

– kultywatory-grubery ze sztywnymi zębami, zakończone gęsiostopkami – podcinają glebę na całej powierzchni, spulchniają ją i częściowo mieszają, mogą pracować na różnej głębokości,

– brony talerzowe i wirnikowe – cechuje je większa wydajność niż pługu pracującego na tej samej głębokości, można je wykorzystać do wyrównania powierzchni gleby,

– spulchniacze,

– inne maszyny uprawowe, które nadają się do intensywnego, płytkiego mieszania zaraz po zbiorze roślin (w ten sposób gleba jest głęboko spulchniona jeszcze przed zasiewem).

Dzięki tym narzędziom w uprawie pożniwnej mieszanych jest nawet do 70% resztek pożniwnych. Pozostała część tworzy na powierzchni pola mulcz. Ma on dobroczynny wpływ na glebę i chroni ją.

Przygotowanie stanowiska pod siew

W bezpłużnej technologii produkcji ważnym etapem jest staranny zbiór przedplonu. Rośliny przedplonowe ścina się równo, w miarę nisko (na wysokości ok. 6–8a cm). Dzięki temu możliwe jest równomierne rozdrobnienie całych źdźbeł (lub łodyg).

Bezpłużna uprawa powinna przyczyniać się do wytworzenia na powierzchni pola możliwie jednolitej warstwy. Tworzyć ją mają gleba wymieszana ze słomą oraz całymi resztkami pożniwnymi. Inaczej na polu będą występowały naprzemiennie pasy z większą lub mniejszą zawartością słomy, które utrudnią siew.