Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kartuzach wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sierakowicach zorganizował XI Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich.

Wydarzenie odbyło się 24 czerwca 2023 r. w amfiteatrze „Szerokowidze” w Sierakowicach. Była to impreza otwarta i uczestniczyło w niej około 700 osób.

Patronat honorowy nad XI Turniejem KGW objął Starosta Kartuski Bogdan Łapa. W imieniu Starosty Turniej otworzyła Janina Kwiecień – członek zarządu powiatu kartuskiego oraz Tadeusz Kobiela – wójt gminy Sierakowice.

Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać  barwne stroje, scenki artystyczne i spróbować regionalnych potraw. Gospodynie wykazały się wyobraźnią i poczuciem humoru, co sprawiło, że podczas turnieju panowała radosna i przyjazna atmosfera.

Do rywalizacji o Grand Prix i reprezentowanie powiatu kartuskiego na Wojewódzkim Turnieju KGW w Żukowie przystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z 6 gmin: Żukowo, Sierakowice, Somonino, Przodkowo, Kartuzy, Stężyca. Koła brały udział w 5 konkurencjach, które były oceniane przez komisję powołaną przez organizatorów. Były to następujące konkurencje:

  1. Produkt – „Dobre, bo z ziemniaków”. Koła przygotowały do oceny produkt lokalny lub tradycyjny. Za produkt tradycyjny uznaje się produkt, który został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa pomorskiego. Ocenie podlegał: smak, estetyka oraz sposób wykonania i podania. I miejsce zajęło KGW Stężyca (gmina Stężyca).
  2. Tablica – „Tradycje zatrzymane w kadrze”. Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały tablicę o wymiarach 1000×700 mm (ekspozycja pionowa lub pozioma). Tablica oceniana była przy stoiskach bez komentarza. Ocenie podlegała estetyka i sposób przygotowania tablicy, wykorzystanie materiałów źródłowych. I miejsce zajęło KGW Mezowo (gmina Kartuzy).
  3. Moda – „Czy w tej kreacji będzie mi ciepło?”. Modelki zaprezentowały się na scenie przez ok. 1 minutę do podkładu muzycznego (własnego lub organizatora). Po zakończeniu prezentacji indywidualnej nastąpiła wspólna prezentacja modelek do muzyki przygotowanej przez organizatora. Ocenie podlegał sposób wykonania stroju, jego estetyka i atrakcyjność wizualna. Pod uwagę wzięto również nawiązanie do tradycji i kultury regionu, kreatywność przygotowania oraz rodzaj materiałów z jakich został wykonany strój, a także sposób zaprezentowania kreacji przez modelkę. I miejsce zajęło KGW Smołdzino (gmina Przodkowo).
  4. Scenka kabaretowa – „Fakty, wydarzenia, informacje z okolicy, na wesoło”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich przedstawiło scenkę na zadany temat. W wykonaniu uczestniczyło od 6 do 10 osób z danego KGW. Czas wykonania około 3 minuty. Ocenie podlegała kreatywność, oryginalność oraz czy przekaz oddaje tytuł scenki. I miejsce zajęło KGW Tuchom (gmina Żukowo).
  5. Piosenka –Piosenka jest dobra na wszystko”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich zaśpiewało jedną piosenkę do własnego podkładu muzycznego. W wykonaniu uczestniczyło 6 do 10 osób z danego KGW. Czas wykonania około 2 minuty. Ocenie podlegała aranżacja muzyczno-wokalna oraz inscenizacja utworu na scenie. Mile widziana była piosenka z inscenizacją. I miejsce zajęło KGW Kamele (gmina Somonino).

Grand Prix za całokształt komisja przyznała KGW Sierakowice, które będzie reprezentowało powiat kartuski na Turnieju Wojewódzkim.

Każde Koło Gospodyń Wiejskich, biorące udział w wydarzeniu, przygotowało stoiska z produktami tradycyjnymi i regionalnymi do degustacji dla uczestników Turnieju.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi przedstawiciele samorządu lokalnego. Dogodny termin wydarzenia sprzyjał udziałowi mieszkańców i turystów, którzy licznie uczestniczyli w wydarzeniu.

Organizacja turnieju nie byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów, za które składamy serdeczne podziękowania.

Sponsorzy:

Autor zdjęć: Maciej Krajewski, “Dziennik Bałtycki”

Zdjęcia: PODR