W dniu 27 lutego 2024 roku na sali konferencyjnej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się kolejna XI edycja Pomorskiego Forum Nasiennego. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 wystąpieniem pani dyrektor PODR w Lubaniu Ewy Szymańskiej, w którym scharakteryzowała aktualną sytuację związaną z rynkiem nasiennym i produkcją roślinną na terenie województwa pomorskiego.

 Po części oficjalnej rozpoczęła się część wykładowa konferencji, którą inaugurowała prezentacja dr hab. Marty Damszel, prof. UWM, specjalistki z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie dotycząca wyzwań związanych z ochroną rzepaku przed patogenami. Kolejnym z wystąpień była prelekcja związana z istotą systemu rolnictwa regeneratywnego, technologiami z nim związanymi oraz procesem certyfikacji gospodarstw. Zagadnienie szczegółowo omówił przedstawiciel Fundacji Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra dr Marcin Markowicz. Następnie w części sponsorskiej kolejnym z wykładowców był Karol Urmański specjalista z firmy Agrowitan Sp. z o.o. który przedstawił zastosowanie preparatów mikrobiologicznych w kształtowaniu zasobności gleb. Po tej prezentacji rolnicy zgromadzeni  w sali konferencyjnej podczas przerwy kawowej skorzystali z konsultacji z przedstawicielami firm sponsorskich bezpośrednio na ich stanowiskach.

W drugiej części forum zagadnienia związane z wynikami plonowania odmian zbóż w doświadczeniach porejestrowych w sezonie 2023 na terenie województwa pomorskiego omówił mgr inż. Grzegorz Czecholiński kierownik Zakładu Doświadczalnego Oceny Odmian w Radostowie. W kolejnej części konferencji przedstawiono oferty handlowe sponsorów XI edycji forum. W pierwszej prelekcji uczestnicy zapoznali się z nowościami odmianowymi pochodzącymi z Poznańskiej Hodowli Roślin, które scharakteryzował  specjalista Sławomir Sikorski. Ostatnim wystąpieniem tegorocznej edycji było przedstawienie oferty nasiennej pochodzącej z Małopolskiej Hodowli Roślin które szczegółowo omówiła specjalistka hodowli Paulina Karwel.

Serdecznie Dziękujemy wszystkim zainteresowanym rolnikom za udział w imprezie i jednocześnie zapraszamy na imprezy polowe PODR w Lubaniu. Dziękujemy również naszym sponsorom dzięki, którym tegoroczna XI edycja Pomorskiego Forum Nasiennego się odbyła.

Należą do nich następujące firmy:

  1. AGROWITAN sp. z o.o.
  2. SAATEN-UNION Polska sp. z o.o.
  3. BNP PARIBAS BANK Polska S.A.
  4. EUROPLANT Polska sp. z o.o.
  5. POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN sp. z o.o.
  6. MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN sp. z o.o.
  7. LIMAGRAIN POLSKA sp. z o.o.