W dniu 24 lutego 2023 roku na sali konferencyjnej Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się kolejna jubileuszowa X edycja Pomorskiego Forum Nasiennego. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 10:00 wystąpieniem dyrektora PODR w Lubaniu Andrzeja Dolnego, w którym scharakteryzował aktualną sytuację związaną z rynkiem nasiennym i produkcją roślinną na terenie województwa pomorskiego.

 Po części oficjalnej rozpoczęła się część wykładowa konferencji, którą inaugurowała prezentacja dr hab. inż. Sławomira Krzebietke, prof. UWM, specjalisty z Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie dotycząca optymalizacji nawożenia w zgodzie z gospodarką składnikami pokarmowymi roślin. Następnie w części sponsorskiej ofertę odmian oraz warunki ich wdrażania w produkcji przedstawiła Magdalena Bojarczuk przedstawiciel Hodowli Rośli Smolice Sp. z o.o. Grupa IHAR. Kolejnym z wykładowców był Karol Urmański specjalista z firmy Agrowitan Sp. z o.o. który przedstawił alternatywy dla zastosowania azotu w rozkładzie słomy. Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z ofertą BNP Paribas Bank Polska S.A. Po prezentacji banku rolnicy zgromadzeni w sali konferencyjnej podczas przerwy kawowej skorzystali z konsultacji z przedstawicielami firm sponsorskich bezpośrednio na ich stanowiskach. W drugiej części forum zagadnienia związane z uprawą dobrem odmian słonecznika w warunkach województwa pomorskiego omówił specjalista z Saaten Union Polska Sp. z o. o Dariusz Łopata. W kolejnej części konferencji przedstawiono aktualną sytuację w zasiewach zbóż i rzepaku pod kątem zagrożenia sprawcami chorób i szkodnikami. Tym zagadnieniem zajęła się dr inż. Magdalena Jakubowska z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Ostatnią prelekcją tegorocznej edycji forum była prezentacja dotyczącą nowego systemu warunkowości i płatności w ramach ekoschematów którą przedstawiła uczestnikom Pani Monika Ciszek naczelnik Wydziału PROWPB, ARiMR OR w Gdyni.

Serdecznie Dziękujemy wszystkim zainteresowanym rolnikom za udział w imprezie i jednocześnie zapraszamy na imprezy polowe PODR w Lubaniu. Dziękujemy również naszym sponsorom dzięki, którym tegoroczna X edycja Pomorskiego Forum Nasiennego się odbyła.

Należą do nich następujące firmy:

  1. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o. o Grupa IHAR
  2. AGROWITAN Sp. z o.o.
  3. Saaten-Union Polska Sp. z o.o.
  4. BNP Paribas Bank Polska S.A.
  5. Centrala Nasienna “Zielenin” D. Małachowski
  6. BIO-ŻUŁAWY Sp. z o. o./ Pioneer Hi-bred Poland Sp. z o.o.
  7. EUROPLANT Polska  Sp. z o.o.
  8. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o. o