XXVIII Żuławskim Targom Rolnym, które odbyły się w dniach 17 i 18 czerwca 2023 r. na terenie Oddziału w Starym Polu Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, towarzyszyła Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

W ramach Wystawy przeprowadzono Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich, pokaz umiejętności w chowie i hodowli koni oraz cieląt w ramach Konkursów „Młody Hodowca”, a także pokaz królików rasowych.

Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Młodzieżowym Czempionatem Koni Sztumskich sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Robert Telus oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Funkcję Komisarza Wystawy Zwierząt Hodowlanych objął Pan Andrzej Derlecki – Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku, Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Koni. Współorganizatorami Wystawy byli:

– Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku,

– Polski Związek Hodowców Koni,

– Związek Hodowców Koni Sztumskich,

– Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego,

– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podczas ww. wydarzenia zaprezentowane zostały, przez 26 hodowców z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubuskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, najlepsze 44 sztuki hodowlane koni zimnokrwistych w typie sztumskim – młodzież roczna i dwuletnia klaczy oraz ogierów, objęte Programem Ochrony Zasobów Genetycznych.

W pierwszym dniu Wystawy ocenę koni prowadził Pan Wiesław Adam Jończyk reprezentujący Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku, a w skład Komicji oceny koni weszli:

– mgr inż. Michał Masłowski – Główny Specjalista d/s hodowli koni w Stadninie Koni Nowe Jankowice,

– mgr inż. Jacek Hebda – Dyrektor Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu / mgr inż. Tomasz Radaj – Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu,

– mgr inż. Agnieszka Zielińska – Główny Specjalista Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie.

Zwierzęta zaprezentowano w czterech grupach: klacze i ogiery jednoroczne oraz klacze i ogiery dwuletnie. Wyniki tej rywalizacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Natomiast w drugim dniu Wystawy odbyła się uroczysta gala prowadzona przez Panią Ewę Szymańską, Zastępcę Dyrektora PODR w Lubaniu oraz przez Pana Andrzeja Kopczyk, Dyrektora Biura Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku, podczas której zwycięzcy w poszczególnych grupach i klasach otrzymali puchary i nagrody od sponsorów (ich listę również zamieszczamy poniżej) oraz nagrody sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego. Nagrodzeni zostali również laureaci Konkursów Młodego Hodowcy, podczas których uczestnicy prezentowali umiejętności w chowie i hodowli koni oraz cieląt.

W sobotę i niedzielę odbył się również pokaz królików rasowych.

Nagrody ufundowali:

1. Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

2. Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

3. Leszek Sarnowski, Starosta Sztumski.

4. Wiesław Burzyński, Pomorska Izba Rolnicza.

5. Łukasz Kowalski, Pomorski Oddział Regionalny ARiMR.

6. Jacek Szaran, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu Gdańskim.

7. Andrzej Dolny, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

8. Katarzyna Marcińczak, Stadnina Koni Sztumskich Marcińczak Katarzyna, Świeciechów.

9. PKO BANK POLSKI SA.

10. HADM Gramatowski.

11. WIPASZ S.A.

12. GBG Gołębiewski.

Laureaci Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sztumskich

laurenci - tabelka

W konkursach „Młody hodowca” udział wzięło odpowiednio:

– w pokazie oprowadzania koni – 10 uczestników w wieku do 21 lat, spośród których, na podstawie oceny umiejętności prezentacji koni w ręku, w stępie i w kłusie po okręgu, Komisja Konkursu wyłoniła i nagrodziła laureata konkursu oraz pozostałych uczestników,

– w pokazie oprowadzania cieląt – 9 uczestników w wieku 5-11 lat, którym Komisja Konkursu przyznała dyplomy oraz nagrodziła wszystkich uczestników konkursu.

Gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom, bo przecież samo zakwalifikowanie na Wystawę to już wyróżnienie. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji i finansowaniu tegorocznej Wystawy składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowi Województwa Pomorskiego za objęcie patronatem honorowym naszej Wystawy, a sponsorom jeszcze raz dziękujemy za ufundowanie nagród.

Do zobaczenia za rok na kolejnej Wystawie!

Zbigniew Marciniak, Joanna Kłosek, Alicja Panimasz-Wolska