XXIX Żuławskim Targom Rolnym, które odbyły się w dniach 15 i 16 czerwca 2024 r. na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział w Starym Polu, towarzyszyła Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

W ramach Wystawy przeprowadzono Ogólnopolski Młodzieżowy Czempionat Koni Sztumskich, a także pokaz umiejętności w chowie i hodowli koni oraz cieląt w ramach Konkursów „Młody Hodowca”.

Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Młodzieżowym Czempionatem Koni Sztumskich sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Robert Telus oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.

Funkcję Komisarza Wystawy Zwierząt Hodowlanych objął Pan Tomasz Witka – Prezes Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku, Prezes Związku Hodowców Koni Sztumskich. Współorganizatorami Wystawy byli:

– Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku,

– Polski Związek Hodowców Koni,

– Związek Hodowców Koni Sztumskich,

– Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego,

– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Podczas ww. wydarzenia zaprezentowane zostały konie przez 26 hodowców z województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubuskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego, najlepsze 37 sztuk hodowlanych koni zimnokrwistych w typie sztumskim. Zwierzęta te objęte są  Programem Ochrony Zasobów Genetycznych, młodzież roczna i dwuletnia klaczy oraz ogierów.

W pierwszym dniu Wystawy, ocenę koni prowadził Pan Wiesław Adam Jończyk reprezentujący Pomorski Związek Hodowców Koni w Malborku, a w skład Komicji oceny koni weszli:

– mgr inż. Agnieszka Zielińska – Główny Specjalista Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie,

– Jerzy Gawarecki – emerytowany Dyrektor Stada Ogierów w Kętrzynie,

– mgr inż. Tomasz Radaj – Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu,

– mgr inż. Jacek Hebda – Dyrektor Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Warszawie – Oddział w Radomiu.

Zwierzęta zaprezentowano w czterech grupach: klacze i ogiery jednoroczne oraz klacze i ogiery dwuletnie. Wyniki tej rywalizacji przedstawiono w tabeli poniżej.

Natomiast w drugim dniu Wystawy odbyła się uroczysta gala prowadzona przez Panią Teresę Jóźwik, specjalistę PODR Oddział w Starym Polu oraz przez Pana Andrzeja Kopczyk, Dyrektora Biura Pomorskiego Związku Hodowców Koni w Malborku. Podczas uroczystego wręczenia nagród, zwycięzcy w poszczególnych grupach i klasach otrzymali puchary i upominki od sponsorów (ich listę również zamieszczamy poniżej) oraz nagrody sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Końskiego.

Nagrodzeni zostali również laureaci niedzielnych Konkursów Młodego Hodowcy, podczas których uczestnicy prezentowali umiejętności w chowie i hodowli koni oraz cieląt.

Nagrody ufundowali:

1. Urząd Miasta i Gminy Sztum,

2. Starostwo Powiatu Sztumskiego,

3. Starostwo Powiatu Malborskiego,

4. Pomorska Izba Rolnicza,

5. Pomorski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

6. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Pruszczu Gdańskim,

7. Krajowa Grupa Spożywcza S. A. „Cukrownia Malbork”

8. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Malborku,

9. Związek Plantatorów Buraka Cukrowego w Nowym Stawie,

10. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,

11. Pomorski Związek Hodowców Bydła Mlecznego,

12. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka,

13. Pomorski Związek Hodowców Koni,

14. Związek Hodowców Koni Sztumskich,

15. Polski Związek Hodowców Koni,

16. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,

17. Urząd Gminy Stary Targ,

18. Manufaktura Marcińczak,

19. Bank Spółdzielczego w Malborku,

20. Bank Spółdzielczego w Sztumie,

21. Firma AGROLMET,

22. Firma SOMATIK Doradztwo Żywieniowe i Zootechniczne Zwierząt,

23. Magazyn Rolniczy Agro Profil,

24. Firma SztromTech,

25. Firma Biofeed Sp. z o. o.,

26. Hampel Calf-Tel,

27. Centrum Obsługi Rolnictwa Avena.

Laureaci Ogólnopolskiego Młodzieżowego Czempionatu Koni Sztumskich
Nr kat.Nazwa
Konia
PłećWłaścicielAdresLokata / Tytuł
KLACZE ROCZNE RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY W TYPIE SZTUMSKIM
13GROTA-KWKLWenski KrzysztofDolina, woj. dolnośląskieCzempion SUPERCZEMPION
14GROSZKA-KWKLWenski KrzysztofDolina, woj. dolnośląskieWiceczempion WICESUPERCZEMPION
12GAWRA MMKLMarkowiak MarcinSuchcice, woj. łódzkieIII m-ce
II Wiceczempion
KLACZE DWULETNIE RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY W TYPIE SZTUMSKIM
21PYRALGINAKLWawrzyniak JarosławGóry Prusinowskie, woj. łódzkie
Czempion

22MALLINAKLStefański AndrzejSołtyski, woj. pomorskie
Wiceczempion

40TOLLAKLJuchta SławomirNowy Targ, woj. pomorskieIII m-ce
II Wiceczempion
OGIERY ROCZNE RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY W TYPIE SZTUMSKIM
25GALL ANONIMOGMakota MichałKolonia Baucz, woj. łódzkieCzempion  WICESUPERCZEMPION
29BERYSTOGRojewski RafałSadłuki, woj. pomorskieWiceczempion
26GWARDZISTA-KWOGWenski KrzysztofDolina, woj. dolnośląskieIII m-ce II Wiceczempion
OGIERY DWULETNIE RASY POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY W TYPIE SZTUMSKIM
36WAGANTOGWalasek JanJaromierz, woj. pomorskie
Czempion
SUPERCZEMPION
38MOLOOGSkierka BartłomiejSkrzeszewo, woj. pomorskie
Wiceczempion
34GUSTAWOGZaskalski PiotrŻurawiec, woj. Warmińsko-mazurskieIII m-ce
II Wiceczempion

W konkursach „Młody hodowca” udział wzięło odpowiednio:

– w pokazie oprowadzania koni – 10 uczestników w wieku do 21 lat, spośród których, na podstawie oceny umiejętności prezentacji koni w ręku, w stępie i w kłusie po okręgu, Komisja Konkursu wyłoniła i nagrodziła laureata konkursu oraz pozostałych uczestników,

– w pokazie oprowadzania cieląt – 10 uczestników w wieku 5-11 lat, którym Komisja Konkursu przyznała dyplomy oraz nagrodziła wszystkich uczestników konkursu.

Gratulujemy zarówno zwycięzcom, jak i pozostałym uczestnikom, bo przecież samo zakwalifikowanie na Wystawę to już wyróżnienie. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji i finansowaniu tegorocznej Wystawy składamy serdeczne podziękowania. Dziękujemy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Marszałkowi Województwa Pomorskiego za objęcie patronatem honorowym naszej Wystawy, a sponsorom jeszcze raz dziękujemy za ufundowanie nagród.

Do zobaczenia za rok na kolejnej Wystawie!

Zbigniew Marciniak, Joanna Kłosek, Alicja Panimasz-Wolska