Podczas obchodów XXV Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu, w dniu 16 września 2023 r., odbyła się konferencja pt.: „Współpraca motorem innowacji na pomorskiej wsi”. W trakcie wydarzenia zostały zaprezentowane dobre praktyki współpracy na rzecz innowacji na pomorskiej wsi oraz możliwości współpracy w kolejnych latach w kontekście nowych wyzwań i  w ramach sieci AKIS.

Otwarcia konferencji wraz z powitaniem przybyłych gości dokonał Andrzej Dolny – Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

W swoim wystąpieniu Dyrektor Andrzej Dolny przedstawił dobre praktyki współpracy na przykładzie historii działalności Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu na terenie województwa pomorskiego.

W panelu dyskusyjnym, prowadzonym przez Katarzynę Jasińską – p.o. Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, wspominano rozwój Ośrodka. Wypowiedzi cenionych pracowników PODR w Lubaniu, panów Tadeusza Gawlika, Antoniego Hajdaczuka oraz Zygmunta Gudewskiego, były okazją do zapoznania się z doświadczeniami w pracy doradczej oraz ich wpływem na rozwój obszarów wiejskich i całokształt Pomorskiego ODR.

Wykład o rozwoju Gdańskiego Stowarzyszenia Agroturyzmu (GSA) przedstawiła Pani Krystyna Drąg, członek zarządu stowarzyszenia. Prelegentka w swojej prezentacji omówiła historię powstania GSA, bieżące działania i plany rozwoju działalności na terenach wiejskich województwa pomorskiego.

Wystąpienia były okazją do poznania się, wymiany fachowej wiedzy, doświadczeń i nawiązywania kontaktów, które w przyszłości będą skutkowały szeregiem innowacji na terenach wiejskich,

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wystąpienia. Wszystkim uczestnikom konferencji dziękujemy za udział i zapraszamy serdecznie na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Dodatkowo w ramach operacji zorganizowano także stoisko informacyjno- promocyjne, podczas XXV Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w Lubaniu, na którym zaprezentowano dobre praktyki i  możliwości współpracy, rozwijano sieć kontaktów oraz rozpowszechniano materiały promocyjne SIR.

Operacja pt.: „Współpraca motorem innowacji na pomorskiej wsi” zrealizowana została przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie Sieci na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem operacji było przedstawienie dobrych praktyk współpracy doradztwa rolniczego z podmiotami naukowymi, rolnikami, przedsiębiorcami sektora rolno-spożywczego, samorządami, organizacjami branżowymi i społecznymi, których efektem będzie wdrożenie nowych, innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich województwa pomorskiego. Operacja pozwoliła także na wymianę wiedzy i doświadczeń uczestników oraz tworzenie sieci współpracy do podejmowania przyszłych działań.

Opr. Agnieszka Moltzan
Fot. Paweł Jankowski