W dniu 21 marca 2022 r. odbyło się szkolenie pt. „Wsparcie do produkcji metodami ekologicznymi” w formie on-line .

Webinarium skierowane było nie tylko do rolników ekologicznych, którzy certyfikują swoje gospodarstwa, ale również do osób zainteresowanych tym typem produkcji –  chcących dowiedzieć się więcej o wsparciu na jakie mogą liczyć, przy jednoczesnym włączeniu do systemu rolnictwa ekologicznego.

Spotkanie  rozpoczął Dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  Pan Andrzej Dolny. Wskazał jak zmienia się postrzeganie produktów ekologicznych wśród konsumentów oraz jak rośnie świadomość wśród kupujących żywność.

Temat „Rolnictwo ekologiczne w Polsce i na świecie” oraz  „Płatność ekologiczna w ramach realizacji zobowiązania ekologicznego z PROW 2014-2020 – zasady ubiegania się o wsparcie finansowe” przedstawiła  Agnieszka Jereczek – specjalista ds. rolnictwa ekologicznego PODR w Lubaniu.  Omówiła aktualne statystyki jeśli chodzi o ilość gospodarstw ekologicznych, powierzchnię użytków rolnych w systemie ekologicznym i innych danych w kraju oraz na tle Europy i świata. Budująca jest informacja , że w przeciągu ostatnich lat przeciętny Polak przeznacza coraz więcej z budżetu na żywność ekologiczną. Przybywa nam co roku podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowywania do sprzedaży produktów ekologicznych ( w tym przetwórni). Z pewnością wskazuje to na rosnące zainteresowanie zakupem żywności ekologicznej. Nie ulega wątpliwości, że skracanie łańcucha dostaw ma ogromny wpływ na finalną cenę produktu, a  co za tym idzie zysk dla rolnika i konsumenta. Prowadząca wskazała różne kanały dystrybucji  produktów ( od sprzedaży z własnego gospodarstwa poprzez sklep internetowy) oraz jakie mamy obecnie nisze na rynku żywności ekologicznej. Następnie prelegentka przedstawiła zasady ubiegania się o płatność ekologiczną – jakie trzeba spełniać  warunki, wymogi przy poszczególnych uprawach i co najważniejsze jakie stawki dopłat obowiązują w roku 2022 do upraw  ekologicznych.

Kolejnym wykładowcą był Pan Daniel Roszak –  specjalista i kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym PODR w Lubaniu, który omówił „Aktualny harmonogram naboru wniosków PROW 2014-2020 – planowane działania inwestycyjne w roku 2022”. Następnie omówił „Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe nie tylko w zakresie produkcji ekologicznej”. Należy  podkreślić, że w nowej perspektywie finansowej rolnictwo ekologiczne zajmuje bardzo ważną pozycję, bo w wielu działaniach przynależność do tego systemu jakości żywności będzie dodatkowo premiowane.

Ponadto w planowanym „Ekoschemacie Rolnictwo Ekologiczne” od  roku 2023 planuje się ponowne podwyższenie stawek płatności do produkcji roślinnej, ale również wprowadzenie tzw. premii zwierzęcej. Pomimo tego, że trwają jeszcze prace nad ostateczną wersją wsparcia od roku 2023 i na  niektóre pytania nie znamy  szczegółowych odpowiedzi, to z pewnością można powiedzieć, że wsparcie do produkcji metodami ekologicznymi będzie utrzymane.

Zachęcamy do śledzenia bazy wiedzy nt. rolnictwa ekologicznego: