Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu nawiązał współpracę z Mikołajowskim Narodowym Uniwersytetem Rolniczym w Ukrainie. Wstępne porozumienie w tej sprawie zostało zawarte podczas roboczej wizyty przedstawicieli ukraińskiej uczelni w naszym ośrodku. W trakcie spotkania przedstawiono informacje nt. funkcjonowania państwowego doradztwa rolniczego w Polsce, zadaniach realizowanych przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz sytuacji polskiego rolnictwa. Członkowie delegacji ukraińskiej, której przewodniczył prof. Mykhailo Fedorchuk, omówili działalność wyższych uczelni rolniczych w Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem Uniwersytetu w Mikołajowie. Przedstawili także informację na temat aktualnej sytuacji rolnictwa w Ukrainie.

Podczas dyskusji przeanalizowano możliwe tematy współpracy naszych instytucji. Obie strony zainteresowane są zagadnieniami dostosowania rolnictwa do zmian klimatu, ochrony środowiska na obszarach wiejskich, standardów produkcji rolnej oraz wymianą doświadczeń związanych z integracją z Unią Europejską. Ustalono, że szczegóły współpracy będą doprecyzowane w trakcie kolejnych spotkań, które ze względu na trwające działania wojenne będą prowadzone w formie zdalnej.

logotypy