Sporym wydarzeniem wigilijnego dnia w 2021r. były narodziny trojaczków cieląt w gospodarstwie Pana Mariusza Czapiewskiego zamieszkałego w Malachiniu, gm. Czersk w powiecie chojnickim. Matką wspaniałej trójki – dwóch jałówek i buhajka – jest krowa Osa 5 rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HO), a ojcem jest buhaj Rambo.

Cielęta urodziły się w sposób naturalny. Poród odbył się bez żadnych komplikacji, a trzy zupełnie zdrowe cielaczki po kolei odebrali sami gospodarze.

Właściciel stada krów prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 75 ha. Głównymi uprawami są łąki i trawy w uprawie polowej 40 ha, kukurydza na kiszonkę 20 ha i zboża 15 ha. Gospodarz utrzymuje ponad 140 sztuk bydła, w tym 70 sztuk krów rasy HO. Wydajność z obory w 2021r. przekroczyła 10 tysięcy kg mleka. Od ponad dwóch lat bardzo pomocnym okazuje się robot udojowy. Narodziny trojaczków, to jak zaznacza rolnik, pierwszy taki przypadek w ich gospodarstwie. Z podobną sytuacją nie spotkał się też u nikogo z okolicznych producentów mleka.

Panu Mariuszowi Czapiewskiemu serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Janusz Brzuchalski
PZDR Chojnice