Produkcja ekologiczna staje się niezwykle istotną częścią rolnictwa. Dbałość o bezpieczeństwo żywnościowe, jak i ochronę środowiska nabierają coraz większego znaczenia. Ten typ produkcji nie należy jednak do działalności łatwych. Spora ilość regulacji prawnych, konieczność prowadzenia dokumentacji oraz mechanizmy kontroli wymagają znacznej wiedzy fachowej producentów. Natomiast wzrost świadomości konsumentów powoduje, że żywność ekologiczna jest poszukiwana zwłaszcza na rynkach lokalnych, więc konieczne są działania promujące rolnictwo ekologiczne.

                Z potrzeby samych producentów ekologicznych z Pomorskiego Stowarzyszenia Producentów Ekologicznych BioPomorze powstała inicjatywa przeprowadzenia szkolenia wraz z partnerami: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Timac Agro Polska, Kelfield Group oraz Centrala Nasienna Zielenin.

                Szkolenie odbyło się dzięki uprzejmości Pana Stanisława Małachowskiego, który również jest członkiem stowarzyszenia, w urokliwym miejscu jakim jest Folwark Zielenin w dniu 22.11.2023 r.

                Na spotkaniu zostały przedstawione bieżące sprawy stowarzyszenia  PSPE BioPomorze, jak i plany na kolejny rok przez panią Karolinę Lisiecką – przewodniczącą.

                Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in. „Co każdy rolnik ekologiczny powinien wiedzieć, jakich błędów unikać”, zarówno w samym procesie certyfikacji surowca, jak i przetwórstwa. Omówione zostały wymagane dokumenty niezbędne do uznania produkcji za ekologiczną, przykładowe etykiety produktów ekologicznych, wytwarzanych w ramach RHD, a także zasady prawidłowego umieszczania logo produkcji ekologicznej na artykułach żywnościowych.

                „Praktyczne i ekonomiczne aspekty uprawy warzyw korzeniowych i kapustnych” to kolejny zaprezentowany temat. Niezwykle ważny jest dobór stanowiska, analiza stanu gleby, dbałość o żyzność i strukturę gleby, uzupełnianie niedoborów dostępnymi , dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym środkami do produkcji. Odpowiednie przygotowanie do uprawy warzyw, zwiększa szansę na uzyskanie dobrej jakości plonu.

                Rolnicy, producenci ekologiczni mieli okazję zapoznać się z nowościami jakie są dostępne na rynku w zakresie m.in. fotowoltaiki, naturalnych włóknin, folii biodegradowalnych i kompostowalnych możliwych do zastosowania w gospodarstwach.

                Nie trzeba przekonywać rolników ekologicznych, że „Dobry płodozmian to podstawa”. Producenci dobrze wiedzą, że prawidłowo zaplanowane zmianowanie, następstwo roślin przynosi korzyści. Funkcji płodozmianu jest wiele i od niego wszystko się zaczyna. Na szkoleniu zostały omówione przykładowe płodozmiany i ich wpływ m.in. na regulację zachwaszczenia, nawożenie itd. Do tego zaprezentowano jak przy zróżnicowanej strukturze upraw, można  łączyć  ekoschematy z dopłatami ekologicznymi, które są ważnym czynnikiem kształtującym strukturę gospodarstw.

                Oczywiście niezwykle cenna  jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami ekologicznymi, która ma miejsce podczas takich spotkań. Rozmowy w kuluarach i podczas dyskusji, zawsze przynoszą pozytywne efekty. Do tego zrzeszenie producentów w postaci Stowarzyszenia BioPomorze ciągle się rozwija i przynosi korzyści rolnikom ekologicznym, bo Współpraca się opłaca!

                Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom szkolenia za tak aktywny i owocny udział.

Opracowała: Agnieszka Jereczek, PODR w Lubaniu