Logotypy

W dniach: 06, 13, 20 lutego 2024 roku w Malborku odbyły się spotkania w ramach operacji pn. „Wdrażanie innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich”, realizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu. Celem operacji było tworzenie oraz funkcjonowanie sieci kontaktów pomiędzy rolnikami, jednostkami naukowymi oraz pozostałymi zainteresowanymi wdrażaniem innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wymiana doświadczeń między instytucją naukową a pozostałymi członkami grupy docelowej umożliwić miała wsparcie rozwoju obszarów wiejskich, wzrost rentowności gospodarstw rolnych oraz pozostałych podmiotów z obszarów wiejskich. Kolejnym celem było także przedstawienie jednostek naukowych, jako instytucji niezbędnych w składzie Grup Operacyjnych EPI. Operacja obejmowała swoim zakresem organizację spotkań, podczas których zaprezentowano uczestnikom projekty opracowane przez instytut badawczy, przedstawiające wdrożone oraz możliwe do zastosowania innowacje na terenach obszarów wiejskich oraz nawiązanie współpracy w zakresie możliwości wdrażania innowacji na terenie obszarów wiejskich województwa pomorskiego.

Otwarcia każdego ze spotkań dokonała p. Karolina Pluta – koordynatorka projektu z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Oddział w Starym Polu.

Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem, a grupę docelową stanowili: rolnicy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele firm wspierających rozwój obszarów wiejskich, jednostki samorządu terytorialnego, przedstawiciele nauki, mieszkańcy obszarów wiejskich, organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Moderatorem spotkań był p. Bogdan Kępka – przedstawiciel „Instytutu Zdrowego Życia”.  Agenda wykładów dotyczyła m.in. takich tematów jak: diagnoza problemów do rozwiązania, które nurtują rolników oraz generowanie potencjalnych pomysłów na ich rozwiązanie oraz pomysłów innowacyjnych, oferta innowacji świata nauki dla rolnictwa, a także źródła finansowania innowacji w rolnictwie i nie tylko.

Ważnym elementem spotkań były również sesje networkingowe, które prowadzili uczestnicy w celu wymiany wiedzy oraz własnych doświadczeń. Prowadzący zapewnili również możliwość indywidualnych konsultacji dla zainteresowanych uczestników.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział oraz zapraszamy serdecznie na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

opr. Marta Łukowicz
Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich
fot. Paweł Jankowski