logotypy - SIR

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Operacja realizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował w dniach 6-9 września 2022 roku warsztaty wyjazdowe „Przetwórstwo produktów rolnych” do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Operacja miała na celu przekazanie wiedzy w zakresie wspierania małego lokalnego przetwórstwa
i wypracowania dobrych praktyk służących rozwojowi przetwórstwa produktów rolnych w województwie pomorskim. Grupę docelową operacji stanowili rolnicy, przetwórcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele doradztwa rolniczego, przedstawiciele jednostek naukowo-badawczych i LGD.

Pierwszy dzień warsztatów wyjazdowych uczestnicy spędzili w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, gdzie wysłuchali wykładu na temat „Sposobów dystrybucji produktów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw”. Ponadto udali się na wizytę do gospodarstwa Folwark Warzyn, gdzie mieli możliwość degustacji produktów uprawianych metodą tradycyjną oraz przetwarzanych zgodnie
z oryginalną i związaną z tym regionem recepturą. Po wizycie w gospodarstwie grupa udała się do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, gdzie w kolejnych dniach uczestniczyła w zajęciach w Centrum Praktycznego Szkolenia w zakresie małego przetwórstwa. Zajęcia odbywały się w formie wykładów oraz warsztatów z przetwórstwa mleka, mięsa, owoców i zbóż. Celem zajęć było zapoznanie się z liniami technologicznymi i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi związanymi z małym przetwórstwem.

Podczas wykładów zostały poruszone tematy związane z wymaganiami weterynaryjnymi przy produkcji
i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego, formami działalności, procedurami rejestracyjnymi
i wymaganiami w zakresie higieny produkcji oraz rozwiązaniami w zakresie przepisów prawa podatkowego, możliwymi do zastosowania przy prowadzeniu przez rolnika działalności przetwórstwa żywności, w tym działalności rolniczego handlu detalicznego. Tematykę wykładów omówiła Pani Barbara Sałata z CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Pani Barbara poprowadziła również wykład pt. „Nadzór nad jakością żywności produkowanej w ramach działalności RHD. Zakres obowiązujących informacji przekazywanych konsumentom przy prowadzeniu sprzedaży żywności nieprzetworzonej. Etykietowanie przetworzonych produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego”.

Pan Ireneusz Gratka z CDR O/Radom poinformował uczestników warsztatów o aktualnych możliwościach finansowania działalności RHD i innych form przetwórstwa żywności w małym zakładzie produkcji żywności.

Kolejnym prelegentem był Pan Andrzej Śliwa, który przedstawił zagadnienia dotyczące przykładowych technologii produkcji z elementami ekonomiki oraz tworzenia i funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Ostatni dzień wizyty zakończył się w gospodarstwie – GPHU Kowalski w Winnikach, które zajmuje się tłoczeniem oleju oraz hodowlą trzody chlewnej. Właściciele tłoczą na zimno olej lniany i olej rzepakowy korzystając z dawnych maszyn i sprawdzonych receptur. Od niedawna przygotowują także smakowy olej lniany z ziołami. Produkty te zdobyły wiele nagród w różnych konkursach (m.in.: Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego, Złoty Medal Targów Polagra Food) i zostały wpisane na krajową Listę Produktów Tradycyjnych. Gospodarze od ponad 10 lat zajmują się hodowlą świń tradycyjnej polskiej rasy złotnicka biała pod nadzorem Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Obecnie jest to największa hodowla tej unikatowej rasy świń w Polsce.

Warsztaty umożliwiły integrację różnych grup odbiorców w celu transferu wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań związanych z przetwórstwem i krótkimi łańcuchami dostaw oraz nowoczesnych urządzeń
i procesów technologicznych wykorzystywanych w przetwórstwie żywności.

Agnieszka Pestka
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich