Wymiana wiedzy i doświadczenia jest bardzo potrzebna zwłaszcza w sektorze produkcji ekologicznej. Wiedzą o tym doskonale członkowie Pomorskiego Stowarzyszenia Ekologicznego BioPomorze.

                Wspólną ideą producentów ekologicznych jest m.in.:

Więcej informacji na stronie https://biopomorze.com.pl/

                W dniu 07 luty 2024 r. w siedzibie PODR w Lubaniu odbyło się kolejne walne zebranie członków BioPomorze.

                Spotkanie otworzyła przewodnicząca Karolina Lisiecka i wiceprzewodnicząca Małgorzata Siłakowska. Producentów ekologicznych przywitała z-ca Dyrektora PODR w Lubaniu pani Ewa Szymańska.

                Podczas zebrania omówione zostały przedsięwzięcia zrealizowane przez grupę w roku 2023, w tym Pomorski Ekofestiwal, Kartuski Targ Produktów Ekologicznych, szkolenia i inne inicjatywy. Przedstawiono plany na rok 2024 związane z promocją rolnictwa ekologicznego i oczywiście nie zabrało burzliwej dyskusji związanej z problemami w rolnictwie.

                Spotkanie rolników ekologicznych również jest okazją do pogłębiania wiedzy, dlatego też zorganizowano w tym dniu szkolenie pt. „Agroleśnictwo, systemy rolno-leśne jako alternatywne metody wobec zmian klimatu”. Wykład przeprowadził Adrian Kucharski, specjalista ds. ochrony środowiska i ekologii PODR w Lubaniu. Produkcja ekologiczna jest ściśle powiązana z praktykami na rzecz zwiększania bioróżnorodności, dlatego też temat ten budzi zainteresowanie wśród rolników ekologicznych.

                Jak na producentów żywności organic przystało, odbyła się również degustacja produktów ekologicznych i wytwarzanych w gospodarstwie. Jest to już stały punkt programu spotkań członków BioPomorze – jako element  zwiększania świadomości ekologicznej, ale i promocji produktów bio. Potrzeba nam więcej takich inicjatyw.

Opracowała: Agnieszka Jereczek PODR w Lubaniu