W dniu 25 listopada odbyła się konferencja pt. VIII Pomorskie Forum Trzodziarskie.

Z powodu obecnej sytuacji epidemicznej konferencję zorganizowano w systemie online. Osoby zainteresowane otrzymały link oraz hasło. Po zalogowaniu miały możliwość wysłuchania wystąpień zaproszonych wykładowców. Słuchacze mogli zadawać pytania oraz podejmować dyskusję na wybrane tematy na czacie.

Konferencję otworzył dyrektor PODR Andrzej Dolny. W swoim wystąpieniu przywitał słuchaczy i prezenterów, jak również omówił aktualną sytuację producentów trzody chlewnej.

Pierwszym prelegentem była doktor Danuta Zawadzka, pracownik Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Tematem wykładu była Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku trzody. Podczas wystąpienia były poruszane tematy z dziedziny ekonomiki, takie jak cykliczne zmiany cen skupu żywca w Polsce, jak również relacje wybranych gałęzi produkcji, wpływających na aktualne ceny. Przewidywane zmiany dały cichą nadzieję hodowcom i producentom trzody na poprawę sytuacji ekonomicznej.

Kolejnym punktem forum był film sponsora – firmy HODOWCA, na którym zostało zaprezentowane wyposażenie gospodarstwa rolnego w najnowszy sprzęt do obsługi trzody chlewnej i wywiad z rolnikiem.

Drugi wykład Dobrostan zwierząt. Praktyczne aspekty wdrażania i zastosowania bioasekuracji w gospodarstwie rolnym poprowadził Pan doktor Rodian Pawłowski, pracownik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. W swoim wystąpieniu omówił zagadnienie dobrostanu zwierząt, kryteria oceny oraz wpływ poziomu dobrostanu na zwierzęta. Wspomniał o aspekcie prawnym dobrostanu zwierząt. Następie szeroko omówione zostało zagadnienie bioasekuracji i administracyjne zasady zwalczania ASF, aspekty wdrażania i zastosowania bioasekuracji w gospodarskie rolnym.

Trzeci wykład poprowadził Pan doktor Aleksander Skoracki z firmy BASKO pod tytułem Organizacja produkcji w sektorze rozrodu. Wieloletni specjalista w dziedzinie weterynarii omówił wpływ wybranych czynników na opłacalność produkcji trzody chlewnej, elementy wpływające na wzrost i efektywność rozrodu oraz prace wykonywane w sektorze rozrodu.

Serdecznie dziękujemy prelegentom za interesujące wykłady, które spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem uczestników.

W konferencji online w szczytowych chwilach uczestniczyło 233 słuchaczy. Byli to m.in.: rolnicy, młodzież szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów, firm oraz doradcy. Warto wspomnieć, iż uczestnicy pochodzili nie tylko z naszego województwa, ale z całego kraju.

Mamy nadzieję, iż omówione tematy podczas konferencji obejmowały aktualne zagadnienia i problemy producentów i hodowców trzody chlewnej. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Poniżej zamieszczamy link do materiałów z konferencji: