18 marca w Chmielnie odbyła się kolejna konferencja truskawkowa. Wzięło w niej udział ponad 110 osób. Skąd tak duże zainteresowanie? W dzisiejszych czasach nie wystarczy już tylko wyprodukować towar, ale musi on być również wysokiej jakości i w odpowiedniej ilości. Ważny jest także dobry marketing.

Konferencję otworzył Aleksander Mach, dyrektor Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który przedstawił aktualną sytuację na rynku. Jak podkreślił, w powiecie kartuskim w 2023 roku powierzchnia uprawy truskawki wynosiła 477,70 ha, w województwie pomorskim 766,26 ha, a w Polsce 28517,32 ha. Warto te dane porównać z wielkościami z 2020 roku. Wtedy to w powiecie kartuskim powierzchnia uprawy wynosiła 533,18 ha, w województwie pomorskim 884,14 ha, a w Polsce 37748,27 ha. To spadek o ponad 10% w powiecie kartuskim, ponad 13% w województwie pomorskim, a w skali kraju aż o 24%. Ta tendencja to wynik braku przetwórstwa, likwidacji małych plantacji, a także braku rąk do pracy.

Na konferencji swoje wykłady wygłosiły znane w całym kraju autorytety w branży. Dr hab. Zbigniew Jarosz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przedstawił wpływ precyzyjnej stymulacji w uprawie truskawki. Dr Małgorzata Tartanus z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach przestawiła nowoczesne metody ochrony przed szkodnikami żerującymi w glebie. Obecne na konferencji firmy związane z rynkiem truskawkowym zaprezentowały uczestnikom nowości na rynku. Na koniec wydarzenia przyszedł czas na wylosowanie nagród dla uczestników.

Dziękujemy za pomoc firmom:

Calfert
Prokam Polska
Yara Poland sp. zo.o
BASF
Timac Agro
Agro Sorb Polskie Aminokwasy
Bayer Crop Scienice Polska
Agronom Plants
Koppert


Regina Kleina
fot. Paweł Jankowski