Mając na uwadze panującą obecnie pandemię koronawirusa oraz bezpieczeństwo uczestników, chcąc trafić do szerokiego grona odbiorców, operacja została zrealizowana poprzez następujące formy, niwelujące kontakty osobiste:

W ramach szkolenia wyodrębnione zostały 3 grupy tematyczne z następującym programem:

1. produkcja rolnicza a adaptacja zmian klimatu:

2. produkcja ekologiczna i budowanie świadomości konsumentów:

3. przedsiębiorczość, krótkie łańcuchy dostaw, budowanie marki, promocja:

Każda z grup odbyła 2 – dniowe interaktywne szkolenie z udziałem moderatora i wykładowców zewnętrznych.

W szkoleniach udział wzięli m.in. rolnicy, przedstawiciele jednostek naukowych oraz instytucji związanych z sektorem rolnym w województwie pomorskim, doradcy/specjaliści PODR, przedsiębiorcy sektora rolno-spożywczego z terenu województwa pomorskiego oraz mieszkańcy obszarów wiejskich.

Wykładowcami webinariów byli: dr hab. Marcin Gołębiewski – prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Instytut Nauk o Zwierzętach, Katedra Hodowli Zwierząt, mgr inż. Monika Żurek – pracownik Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie, mgr Jarosław Bień – wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, pedagog, trener, coach, doradca biznesowy, mec. Krzysztof Bień – wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy, ekonomista, radca prawny.  Szkolenie moderowała mgr Joanna Tereszkiewicz – wykładowca WSB w Toruniu i Bydgoszczy oraz  Jarosław Bień.

Przedmiotem operacji  była  organizacja spotkań, których celem jest tworzenie sieci kontaktów i współpracy, usprawniających transfer wiedzy między nauką a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki. Dzięki wzajemnym kontaktom i interakcjom możliwa jest wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów i przygotowanie się do wyzwań stojących aktualnie przed rolnictwem i obszarami wiejskimi woj. pomorskiego.

Realizacja operacji przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych i za pośrednictwem dostępnych mediów, pozwoliła dotrzeć do jak największej liczy odbiorców, zachowując przy tym zasady bezpieczeństwa w  dobie COVID-19.

Logotyp PODR