logotypy

Wizyta w  Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu, obiekt  Walendów w ramach realizacji projektu „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

            W dniu 02.06.2023 odbył się pierwszy z dwóch zaplanowanych wyjazdów w ramach demonstracji ekologicznej, zorganizowanej przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu pn. „Akwakultura”. Miejscem w którym przeprowadzona została demonstracja był Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu, który to stanowi zaplecze badawczo-wdrożeniowe dla Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie, nad wprowadzaniem i wdrażaniem efektów badawczych, związanych z optymalizacją i intensyfikacją chowu i hodowli ryb w tradycyjnych stawach ziemnych typu karpiowego.

            W skład Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Żabieńcu wchodzą obiekty Żabieniec, Kosmin, Kocerany, Lesznowola, Walendów i Siekierki.  Nadzór naukowy nad demonstracją sprawowali dr Barbara Kazuń oraz dr inż. Krzysztof Kazuń. W zajęciach wyjazdowych uczestniczyło 7 osób.

            Tematem demonstracji było: „Określenie wpływu bakterii środowiskowych (Lactobacillus curvatus, Lactobacillus paracasei, Lactoccocus lactis) na układ immunologiczny karpia ekologicznego, dobrostan oraz możliwość poprawy parametrów wzrostowych.”

      Podczas pierwszej wizyty przedstawione zostały informacje na temat obiektu Żabieniec, który to jest logistycznym i administracyjnym sercem RZD Żabieniec. W obiekcie następuje pełen cykl produkcyjny karpia, z którego następuje sprzedaż detaliczna i hurtowa karpi oraz innych gatunków ryb. Przedstawiony został cel demonstracji, którym było zastosowanie bakterii kwasu mlekowego, wyizolowanego w próbach pobranych bezpośrednio ze stawów Rybackiego Zakładu Doświadczalnego IRS-PIB w Żabieńcu, jako dodatku pokarmowego  w celu stymulacji układu immunologicznego ryb, poprawy ich dobrostanu oraz potencjalnego uzyskania poprawy parametrów wzrostowych. Zaprezentowano  podczas wykładów wyposażenie gospodarstwa: m.in. park maszynowy niezbędny do chowu i hodowli ryb, narzędzia rybackie do przeprowadzania odłowów, sortowania i transportowania ryb, narzędzia rybackie do przeprowadzania połowów kontrolnych oraz elektroniczne mierniki temperatury wody i zawartości tlenu.

            Podczas drugiej wizyty w Rybackim Zakładzie Doświadczalnym w Żabieńcu 3 października 2023 roku, omówione zostały wyniki obserwacji założonego w obiekcie doświadczenia na temat znaczenia i podawania bakterii kwasu mlekowego w profilaktyce i ochronie zdrowia ryb oraz poprawy parametrów wzrostu.

Szkolenie połączone zostało z  praktyczną częścią zajęć na stawach w Walendowie oraz z wykładami.

Wszystkim uczestnikom dziękuję za aktywne uczestnictwo w szkoleniach praktycznych.

Opiekunowie naukowi: dr Barbara Kazuń, dr inż. Krzysztof  Kazuń, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ichtiopatologii i Ochrony Zdrowia Ryb, Żabieniec

Doradca rolniczy: Kamil Kryński, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

opracowała: Monika Kępa, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu