Rolnictwo ekologiczne to z pewnością bardzo ważna gałąź gospodarki, choć wciąż niszowa. Nie ulega wątpliwości , że żywność bio posiada wiele zalet, takich jak smak, prosty skład i inne właściwości. Aby zagwarantować konsumentom tę wysoką jakość produktów musi być ona objęta ścisłym nadzorem  na wszystkich etapach produkcji. Proces ten jest prawnie uregulowany i podlega certyfikacji. Bieżący i przyszły rozwój rolnictwa ekologicznego jest ściśle związany z jego opłacalnością oraz konkurencyjnością wobec innych systemów rolniczych. Wsparcie finansowe do produkcji ekologicznej jest jednym z  najważniejszych czynników determinujących rozwój tej części sektora rolnego w Polsce. Nie należy jednak zapominać o działaniach zwiększających świadomość ekologiczną wśród konsumentów i producentów, działaniach marketingowych  oraz promujących żywność bio.

            Aby wyjść naprzeciw potrzebom rolników ekologicznych Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował konferencję pt. „Zasady przyznawania płatności ekologicznych w roku 2024”,  która odbyła się w dniu 24.04.2024 r. na sali konferencyjnej w Lubaniu.

            Spotkanie otworzył dyrektor PODR w Lubaniu, Aleksander Mach.

            Głównym prelegentem była Pani Grażyna Biesiadowska-Salamon, Naczelnik Wydziału Programów Środowiskowych, Departament Płatności Bezpośrednich ARIMR w Warszawie. Pani Naczelnik szczegółowo omówiła „Warunki ubiegania się o płatności ekologiczne w roku 2024”, wskazała na istotne zmiany oraz na pewne odstępstwa i wyłączenia z płatności. Warto zaznaczyć, że od 2023 roku można podejmować zobowiązania wyłącznie w ramach Interwencji Rolnictwo ekologiczne z PS WPR 2023-2027, ale rok 2024 jest ostatnim rokiem ubiegania się o płatności ekologiczne z budżetu w ramach PROW 2024-2020.  Oczywiście bardzo ważną kwestią jest możliwość łączenia płatności ekologicznych z Ekoschematami. Warto dodać, że w przypadku ubiegania się o płatności ekologiczne do danej działki rolnej, jest możliwość jednoczesnego ubiegania się nawet o kilka wybranych ekoschematów.

            Temat wsparcia finansowego do produkcji ekologicznej zawsze wiąże się z pewnego rodzaju kontrowersjami. Dlatego też dyskusja w tym obszarze była bardzo merytoryczna i aktywna. Wsparciem podczas debaty byli zaproszeni przedstawiciele ARiMR z Warszawy, nie tylko Pani Naczelnik ,ale również pan Michał Rybarczyk  zastępca Dyrektora Departamentu Płatności Bezpośrednich w ARiMR w Warszawie. Pan Dyrektor przekazał wiele istotnych kwestii, w tym z zakresu kontroli na miejscu, dodał  o jakich dokumentach należy pamiętać.

            Aby ubiegać się o wsparcie finansowe do produkcji ekologicznej, w pierwszej kolejności należy zgłosić się do systemu certyfikacji. Tylko producenci objęci kontrolą przez jednostki certyfikujące, co zostanie potwierdzone na wykazach przekazywanych do ARiMR , mogą otrzymać płatności  ekologiczne. Zarys „Certyfikacji gospodarstwa ekologicznego” przedstawiła Agnieszka Jereczek, główny sp. ds. rolnictwa ekologicznego PODR  w Lubaniu. Dodatkowo zaprezentowała „Stan rolnictwa ekologicznego w Polsce i na Pomorzu”. W samym województwie pomorskim wg danych z końca roku 2023 mamy ponad 600 gospodarstw ekologicznych. Szacuje się, że co najmniej drugie tyle interesuje się tym typem produkcji i zastanawia się nad przystąpieniem do systemu ekologicznego.

            Warto dodać, że świadomość konsumentów wzrasta z roku na rok, coraz częściej czytamy etykiety towarów, szukamy prostego składu i dobrego smaku. Produkty ekologiczne z pewnością są żywnością wysokiej jakości, a ta jest coraz częściej doceniana.

            Szkolenie nie mogło się obyć bez degustacji produktów ekologicznych i innych wytworzonych w gospodarstwie.

Swoje produkty do degustacji przekazali, m.in. członkowie PSPE BioPomorze, a wśród nich:

Jagodowe Marzenie, Małgorzata i Jędrzej Siłakowscy 

– Kaszubska Aronia, Barbara i Marcin Lis

– Gospodarstwo ekologiczne Bogusław i Anita Szyca

– Ekoelita , Ania i Jim Bartosiewicz

– Gospodarstwo ekologiczne Marian Cieśliński i sklep Bekon

– Gospodarstwo ekologiczne Jacek i Jan Plotta

– Królewskie Łany, Sabina i Waldemar Król

– Gospodarstwo ekologiczne, Sebastian i Gabriela Meyer

Składamy serdecznie podziękowania za tak liczny i aktywny udział w konferencji, za produkty przekazane do degustacji oraz prelegentom z ARiMR z Warszawy za przyjęcie zaproszenia.

Opracowała: Agnieszka Jereczek