logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniach 11.05.2023 r. oraz 28.07.2023 r. przeprowadził wyjazd szkoleniowy do gospodarstwa ekologicznego, należącego do Pana Jacka Wojtkiewicza, w którym został założony obiekt demonstracyjny, w ramach realizacji operacji:  „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH. Celem operacji jest prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych w rolnictwie ekologicznym oraz wymiana wiedzy i doświadczeń, między nauką a praktyką rolniczą.

Instrukcje związane z założeniem i prowadzeniem demonstracji zostały opracowane przez pracowników naukowych Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Biologii Stosowanej a opiekunem naukowym został dr hab. Tomasza Góral.

Podczas wizyt rolników, zostały zaprezentowane najważniejsze informacje dotyczące prowadzonej demonstracji pn.„Bobowate i ich mieszanki”. Uczestnicy dowiedzieli się jak został założony obiekt demonstracyjny oraz jakie zabiegi i działania są konieczne do uzyskania pożądanych plonów w ekologicznej uprawie bobowatych. W gospodarstwie uprawiano różne odmiany bobiku, co umożliwiło ich porównanie pod względem osiągniętego plonu oraz odporności na występujące choroby. Do doświadczeń zostały wykorzystane odmiany bobiku: Fernado, Bobas, Granit, Fanfare oraz Nadwiślański. Gospodarz scharakteryzował użyte przez niego odmiany oraz opowiedział o stosowanych przez niego zabiegach ograniczających patogeny.  Bardzo ciekawe były jego obserwacje dotyczące naturalnych zjawisk, które występowały na polach. Tak było w przypadku mszycy. W pierwszych latach szkodnik ten występował w bardzo dużych ilościach, jednak później, z roku na rok pojawiło się coraz więcej biedronek, które pożywiały się tym szkodnikiem. Sama natura zatroszczyła się o skuteczne ograniczenie populacji tego szkodnika. Niestety,  w przypadku pozostałych przynoszących straty insektów oraz chorób bobiku, musiano skorzystać ze środków zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Uczestnicy demonstracji mieli możliwość wysłuchania informacji o stosowanym przez Pana Jacka zabiegu bronowania. Zabieg ten został wykonany dwukrotnie, przed wschodem bobiku a także po jego wschodzie w fazie 2-3 liści właściwych, pozwalając na skuteczne ograniczenie występowania chwastów

Podczas drugiej wizyty, uczestnicy mogli zapoznać się z podsumowaniem wyników ekologicznej uprawy bobiku. Niestety, pomimo dobrych zapowiedzi, tegoroczne warunki atmosferyczne nie pozwolą na uzyskanie oczekiwanego wyniku.

Opracowała relację: Mariola Jereczek, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Opiekun naukowy demonstracji: dr hab. Tomasz Góral

Opiekun doradca demonstracji: Edward Lesiak – doradca rolniczy Warmińsko -Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie