W dniu 22 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie regionalne mające na celu upowszechnienie modelu usamodzielniania osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, wypracowanego na bazie gospodarstw opiekuńczych, w ramach projektu ,,Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim’’, którego liderem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi.

Partnerami projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej są: Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło
w Chojnicach oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach współpracy Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu oraz PODR Oddział w Starym Polu z Kujawsko-Pomorskim ODR w Minikowie,
w miejscowości Budzisz, w Gospodarstwie Agroturystycznym „Słoneczne Wzgórze”, należącym do Pani Jadwigi Sołdaczuk, właścicielki gospodarstwa rolnego i inkubatora przedsiębiorczości.

W wydarzeniu udział wzięli rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, osoby zainteresowane świadczeniem terapii w gospodarstwach, organizacje, które mogą być zaangażowane we wdrażanie modelu oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sztumie i Gminy Dzierzgoń, a także Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodków Pomocy Społecznej, z różnych powiatów województwa pomorskiego.

Tematyka spotkania obejmowała min.:

  1. Rolnictwo społeczne – potencjał gospodarstw rolnych w działaniach terapeutycznych.
  2. Założenia modelu oraz doświadczenia z jego budowania i wdrażania w ramach projektu ,,Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim”.
  3. Potrzeby osób z niepełnosprawnością intelektualną – doświadczenia z projektu.

Prowadzący spotkanie, tj. przedstawiciele PCPR w Tucholi oraz KPODR w Minikowie skrupulatnie objaśnili poszczególne bloki tematyczne projektu oraz zwrócili uwagę na najważniejsze aspekty przy jego realizacji oraz napotkanych trudnościach. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność współpracy wszystkich uczestników biorących udział w projekcie.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wykładowców oraz uczestników, za ich udział, zaangażowanie i możliwość wymiany doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów.

Informacji nt. gospodarstw opiekuńczych udziela:
Ewelina Szyc, tel. kom.: 797-010-598; e-mail: e.szyc@podr.pl

Opracowała: Ilona Jaroniec i Ewelina Szyc