W sobotę 7 października 2023 r. w Żukowie odbył się XVIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego. Była to już 18 edycja turnieju, którego celem jest m.in. promocja dziedzictwa kulturowego pomorskich regionów. Organizatorami turnieju byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku, Gmina Żukowo oraz Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie. Patronat honorowy nad turniejem objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich i Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Patronat medialny nad imprezą sprawowali: Radio Kaszebe, Dziennik Bałtycki, Radio Gdańsk, Kurier Kaszubski, portal internetowy Expres kaszubski.pl, portal internetowy zKaszub.info i portal internetowy Kartuzy.info

Imprezę rozpoczął przemarsz KGW prowadzony przez zespół dzięcięcy Niezabôtczi. Tuż za zespołem koła prowadziło również KR-KGW ze Skowarcza-laureat nagrody Grand Prix z 2022 roku. Przed rozpoczęciem zmagań kół turniej oficjalnie otworzyli gospodarze wydarzenia: Burmistrz Żukowa Pan Wojciech Kankowski, Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Kół Gospodyń Wiejskich oraz przewodnicząca Rady Gminnej Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Puckiej Pani Regina Kwidzińska oraz Zastępca Dyrektora PODR w Lubaniu Pani Ewa Szymańska.

Głos zabrali również goście honorowi: Marcin Horała – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego RP,  Danuta Rek – Radna Sejmiku Województwa Pomorskiego, przewodnicząca Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich, Posłanka na Sejm RP Henryka Krzywonos-Strycharska, Senator RP Stanisław Lamczyk.

Zmagania 8 zespołów KGW rywalizujących o puchar Grand Prix oceniała niezależna komisja w składzie: Piotr Hałuszczak – przewodniczący jury, Prezes Zarządu WZRKiOR oraz członkowie: Katarzyna Jasińska – z-ca Dyrektora PODR w Lubaniu, Aleksander Jankowski – II Wicewojewoda, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Edyta Kudeń – Inspektor z Departamentu Środowiska i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Krystyna Narożnik – przewodnicząca z KR-KGW w Skowarczu, laureat Grand Prix z 2022 roku w XVII Turnieju KGW Województwa Pomorskiego.

Zadaniem komisji było wyłonienie najlepszego KGW w każdej z pięciu kategorii konkursowych oraz laureata GRAND PRIX. We wszystkich konkurencjach koła pokazały wyjątkową kreatywność i profesjonalizm.

Wyniki w poszczególnych kategoriach prezentują się następująco:

 I miejsce – KGW w Lasowicach Wielkich (powiat malborski, gmina Malbork )

  I miejsce – KRKGW w Gnieżdżewie (powiat pucki, gmina Puck)

  I miejsce – KR-KGW w Rzeżęcinie (powiat tczewski, gmina Morzeszczyn)

  I miejsce – KGW „Unichowianki” (powiat bytowski, gmina Czarna Dąbrówka)

  I miejsce – KR-KGW w Przywidzu  (powiat gdański, gmina Przywidz)

W turnieju uczestniczyły również dwa Stowarzyszenia tj.: Stowarzyszenie KGW we Frący z powiatu starogardzkiego, z Gminy Smętowo Graniczne oraz Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Mikołajczanki” z powiatu sztumskiego, z Gmina Mikołajki Pomorskie, które zostały nagrodzone przez Wojewódzki Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Gdańsku.

Wszystkie KGW uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy od Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, które wręczyła Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie Pani Aleksandra Rogalewska-Kania oraz Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady KGW Pani Regina Kwidzińska.

Koła zostały również uhonorowane przez samorządy i instytucje okołorolnicze za kultywowanie tradycji i reprezentowanie danego powiatu i gminy.

Publiczność podczas turnieju miała możliwość wysłuchania koncertów w wykonaniu: kaszubskiego zespołu dziecięcego Niezabȏtczi, a także wokalistki Weroniki Ceynowy. Dodatkowo czas zgromadzonym gościom umilił występ grupy tanecznej Rossa działająca przy  KGW w Chwaszczynie.

Serdecznie dziękujemy kołom za zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie do prezentacji w poszczególnych konkurencjach. Słowa podziękowania kierujemy również do członków komisji jury za pracę społeczną i poświęcony czas.

XVIII Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego został zrealizowany w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023.

Ewelina Szyc, Ilona Jaroniec, Marta Rolbiecka

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich