logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniu 14.06.2023 r. zorganizował szkolenie dla rolników z województwa pomorskiego na gospodarstwie ekologicznym w miejscowości Kosy, w powiecie kartuskim u Państwa Sabiny i Waldemara Król.

W ramach demonstracji został zaprezentowany temat: „Zboża jako element zmianowania i ich rola w organizacji produkcji roślinnej gospodarstw ekologicznych” na przykładzie pszenicy jarej.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z charakterystyką gospodarstwa, czym na co dzień zajmują się właściciele, co jest ich głównym kierunkiem produkcji, a mianowicie uprawa zbóż, roślin paszowych do skarmiania drobiu, a także uprawa warzyw i owoców.

Głównym założeniem niniejszej demonstracji  jest zapoznanie odbiorców z jednej strony ze specyfiką organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwie ekologicznym z drugiej z miejscem zbóż w całokształcie gospodarki płodozmianowej.  Ze względu na znaczenie gospodarcze zbóż i stosunkowo duży udział zbóż w strukturze zasiewów wielu gospodarstw ekologicznych celem demonstracji jest pokazanie z uwzględnieniem modelu gospodarowania (typ gospodarstwa ekologicznego – produkcja roślinna, gospodarstwa bezinwentarzowe,  czy tak jak w tym przypadku gospodarstwa mieszane) organizacji produkcji z naciskiem na: zmianowanie (udział zbóż w strukturze zasiewów),  dobór gatunków, miejsce zbóż w zmianowaniu – następstwo roślin), skutki doboru niewłaściwego stanowiska pod uprawę zbóż, czynniki limitujące plonowanie. Należy podkreślić, że w gospodarstwach ekologicznych pszenica i jęczmień, jako zboża o największych wymaganiach płodozmianowych, powinny być wysiewane przede wszystkim po roślinach niezbożowych (ziemniak ,motylkowate drobnonasienne i ich mieszanki z trawami, warzywa oraz udane zasiewy strączkowych).

Podczas szkolenia omówiono podstawowe problemy agrotechniczne, w tym  zachwaszczenie, choroby, konstrukcja zmianowania, zagospodarowanie plonu, produkcyjność poszczególnych gatunków, dobór odmian, zasiewy mieszane (mieszanki zbożowe), a także dokonano lustracji pól z uprawą pszenicy jarej ze wskazaniem i oceną zasiewów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na występowanie czynników ograniczających plonowanie zbóż (zachwaszczenie, choroby, zagęszczenie łanów (obsada kłosów), szkodniki itp.

Na podstawie danych zebranych z obserwacji na przykładzie tego gospodarstwa będzie możliwe zidentyfikowanie różnych praktyk w organizacji produkcji roślinnej, problemów agrotechnicznych w uprawie zbóż, sformułowaniu zaleceń i rekomendacji dla gospodarstw uprawiających zboża.  

        Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą. Celem demonstracji było wskazanie istotnej roli zmianowania (udział zbóż w strukturze zasiewów), dobór gatunków, miejsce zbóż w zmianowaniu – następstwo roślin), skutki doboru niewłaściwego stanowiska pod uprawę zbóż, czynniki limitujące plonowanie.

Opiekun naukowy demonstracji:  dr hab. Krzysztof Jończyk, IUNG PIB w Puławach

Opiekun doradca demonstracji: Agnieszka Jereczek, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu