logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu,  w dniach 21-22.05.2024r.  zorganizował wyjazd szkoleniowy dla rolników z województwa pomorskiego do gospodarstwa ekologicznego Pana Tomasza Kupaj w miejscowości Kęszyce, w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice.

W ramach demonstracji został zaprezentowany temat: „Optymalizacja warunków prowadzenia ekologicznej produkcji kurcząt rzeźnych z uwzględnieniem zwalczania chorób i pasożytów”.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z charakterystyką gospodarstwa, czym na co dzień zajmują się właściciele, co jest ich głównym kierunkiem produkcji.

Gospodarstwo poza uprawą zbóż i traw przeznaczonych na paszę zajmuje się hodowlą kurczaków brojlerów oraz kur niosek. W gospodarstwie prowadzona jest również zarodowo-zachowawcza hodowla świń rasy złotnicka pstra, owiec rasy wielkopolska i królika popielniańskiego białego.

W 2017 roku powstała ubojnia zatwierdzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Prowadzona jest w niej działalność polegająca na sprzedaży bezpośredniej tusz i podrobów drobiu oraz królików z własnej hodowli. Maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu ubojni to: zaparzalnik, skubarka, haki, lejek ubojowy, chłodnia do chłodzenia tuszek, stół, pakowarka próżniowa, chłodziarka do gotowych produktów.

Demonstracja polega na zaprezentowaniu sposobów zapewniania kurczętom rzeźnym odpowiednich warunków środowiskowych, w szczególności poprzez wykorzystywanie suplementacji ziołowej w ramach profilaktyki oraz zwalczania chorób i pasożytów.

Temat demonstracji jest realizowany na 500 sztukach kurcząt rzeźnych. Ptaki utrzymywane są w kurniku, na płytkiej ściółce, mają dostęp do wybiegów zewnętrznych, system zadawania paszy ręczny.

Efektem demonstracji jest zapoznanie uczestników demonstracji ze sposobami utrzymania odpowiednich warunków środowiskowych dla kurcząt rzeźnych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia wzbogaconego suplementacją ziołową w celu profilaktyki i wspomagania leczenia chorób oraz zakażeń pasożytniczych.

        Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą.

Opiekun naukowy demonstracji: Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska, UP w Lublinie

Opiekun doradca demonstracji: Paulina Hybsz, Magdalena Buksakowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Opracowała relację: Agnieszka Jereczek, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu