logotypy

W dniach 25-26 czerwca 2024 roku, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował wyjazd studyjny dla rolników z województwa pomorskiego do gospodarstwa ekologicznego Pana Tomasza Kupaj w miejscowości Kęszyce, w powiecie ostrowskim, w gminie Sieroszewice.

Wizyta miała na celu zaprezentowanie tematu: „Optymalizacja warunków prowadzenia ekologicznej produkcji kurcząt rzeźnych z uwzględnieniem zwalczania chorób i pasożytów”. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z efektami stosowania dodatków ziołowych w paszy, którą skarmiano kurczęta w ramach demonstracji ekologicznej.

Gospodarstwo Pana Tomasza Kupaj specjalizuje się w hodowli kurczaków brojlerów i kur niosek, a także w uprawie zbóż i traw przeznaczonych na paszę. Prowadzona jest również zarodowo-zachowawcza hodowla świń rasy złotnicka pstra, owiec rasy wielkopolska i królików popielniańskich białych. W 2017 roku uruchomiono ubojnię zatwierdzoną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, która zajmuje się sprzedażą bezpośrednią tusz i podrobów drobiu oraz królików z własnej hodowli.

Podczas demonstracji uczestnicy zapoznali się z metodami zapewniania kurczętom rzeźnym odpowiednich warunków środowiskowych, zwłaszcza poprzez stosowanie suplementacji ziołowej w profilaktyce oraz zwalczaniu chorób i pasożytów. Demonstracja obejmowała 500 kurcząt rzeźnych, utrzymywanych w kurniku na płytkiej ściółce z dostępem do wybiegów zewnętrznych, gdzie pasza podawana jest ręcznie.

Efektem drugiej wizyty była obserwacja wyników prowadzonego doświadczenia. Uczestnicy mieli okazję na własne oczy zobaczyć efekty demonstracyjnego chowu drobiu rzeźnego. Dodatkowo zapoznali się ze sposobami utrzymania odpowiednich warunków środowiskowych dla kurcząt rzeźnych, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia wzbogaconego suplementacją ziołową. Podczas wizyt uczestnicy zadawali dużo pytań właścicielowi i prowadzili ożywioną dyskusję na temat metod chowu oraz stosowanych praktyk. W szczególności uczestników interesowały konkretne rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do poprawy zdrowotności kurcząt oraz efektywności produkcji. Żywe zainteresowanie wzbudziły efekty stosowania dodatków ziołowych w pokarmie; uczestnicy dopytywali o konkretne zioła, ich dawkowanie, zauważalne korzyści zdrowotne dla ptaków oraz akceptację paszy wzbogaconej tymi dodatkami. Pan Tomasz chętnie dzielił się swoim doświadczeniem, odpowiadając na pytania dotyczące długoterminowych strategii poprawy zdrowia drobiu oraz jakości mięsa.

Wyjazd szkoleniowy okazał się cennym doświadczeniem dla rolników, umożliwiając im poszerzenie wiedzy oraz wymianę doświadczeń w zakresie ekologicznego chowu zwierząt i profilaktyki zdrowotnej.

Opiekun naukowy demonstracji: Prof. dr hab. Bożena Kiczorowska, UP w Lublinie

Opiekun doradca demonstracji: Paulina Hybsz, Magdalena Buksakowska, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Opracował relację: Adrian Kucharski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu