logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, w dniach 27-28.06.2023 r. zorganizował wyjazd szkoleniowy dla rolników z województwa pomorskiego do gospodarstwa ekologicznego pani Barbary Niedziejko w miejscowości Sołdany, w powiecie giżyckim.

W ramach demonstracji został zaprezentowany temat: „Kompleksowy program ekologicznej produkcji ogórka gruntowego”.

Celem współczesnego rolnictwa ekologicznego jest uzyskanie plonu o wysokiej jakości konsumpcyjnej i przetwórczej, na co istotny wpływ ma zdrowotność roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego. Dobrze odżywione, silne rośliny są mniej podatne na choroby i szkodniki, dlatego należy zadbać o zapewnienie roślinom zdrowej, zasobnej gleby o odpowiedniej strukturze. Istotą prawidłowej agrotechniki oraz metod ochrony stosowanych w uprawach ekologicznych jest kompleksowe podejście pozwalające na zwiększenie naturalnej odporności roślin. Dostępne na rynku produkty mające na celu poprawę właściwości gleby oraz zmniejszenia szkód powodowanych przez choroby i szkodniki również nie są jeszcze w pełni wykorzystywane w uprawach ekologicznych. Istnieje zatem silna potrzeba upowszechniania dobrych praktyk w zakresie nawożenia i ochrony roślin warzywnych uprawianych w systemie ekologicznym poprzez doświadczenia demonstracyjne. Niemniej ważna jest również weryfikacja i walidacja stosowanych praktyk w określonych warunkach glebowo-klimatycznych występujących w danym regionie oraz dostosowanie ich do konkretnego systemu i gatunku uprawy.

Innowacyjność dobrej praktyki polega na kompleksowym podejściu do aspektu agrotechniki ekologicznej produkcji ogórka gruntowego. Zastosowane nawożenie organiczne w optymalnych dawkach, pozwala na wzmocnienie budowy tkanek roślin oraz właściwą produkcję metabolitów wtórnych, świadczących o jakości warzyw, ale i mających znaczenie w kształtowaniu naturalnej odporności. Natomiast zastosowanie w odpowiednim momencie właściwych środków biologicznych i substancji podstawowych pozwoli na uzyskanie dobrej jakości zdrowego plonu.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z charakterystyką gospodarstwa, czym na co dzień zajmują się właściciele, co jest ich głównym kierunkiem produkcji, w tym uprawa warzyw, hodowla owiec, przyzagrodowy sklep i masarnia.

Głównym założeniem niniejszej demonstracji jest zapoznanie odbiorców z dobrymi praktykami w uprawie ogórka gruntowego, przedstawienie zastosowanego nawożenia i ochrony roślin (środkami dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym) i innych czynników wpływających na plonowanie.

        Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą. Celem demonstracji jest upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie nawożenia i ochrony roślin warzywnych uprawianych w systemie ekologicznym.

Opiekun naukowy demonstracji: dr Magdalena Ptaszek

Opiekun doradca demonstracji: Marzena Szymańska, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Opracowała relację: Agnieszka Jereczek, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu