logotypy

W ramach programu pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w dniach 25 – 26 lipca 2023 r. zakończyły się wizyty demonstracyjne organizowane przez PODR w Lubaniu w gospodarstwie Pani Barbary Niedziejko w miejscowości Sołdany (gm. Giżycko, pow. Giżycki, woj. warmińsko-mazurskie).

Powierzchnia gospodarstwa to około 25 ha. Wszystkie są własnością rolniczki. W gospodarstwie uprawiane są warzywa oraz mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi i TUZ, użytkowane kośno – pastwiskowo. Gospodarstwo specjalizuje się w hodowli owiec. W chwili obecnej stado liczy 500 sztuk. Pasza dla nich, jest w całości wytwarzana na terenie gospodarstwa. Cała produkcja jest certyfikowana, dodatkowo zwierzęta uczestniczą w programie zachowania zagrożonych zasobów genetycznych.

Realizowana u Pani Barbary demonstracja miała na celu pokazanie dobrych praktyk, polegających na kompleksowym podejściu do aspektu agrotechniki w ekologicznej produkcji ogórka gruntowego. Odpowiedni dobór odmian do uprawy w ekologii, z uwzględnieniem wymagań klimatyczno-glebowych oraz właściwych zabiegów uprawowych są kluczowymi czynnikami decydującymi o powodzeniu produkcji.

Podczas obu wizyt, zaprezentowane zostały takie praktyki jak:

Uczestnicy dowiedzieli się jak przebiegała demonstracja, co zmieniło się od ostatniej wizyty oraz jakie zabiegi i działania były konieczne do uzyskania wysokich zbiorów ogórka. Uczestniczący w szkoleniu mogli naocznie zweryfikować skuteczność dobrych praktyk w zakresie nawożenia i ochrony ogórka oraz innych czynników wpływających na plonowanie.

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom demonstracji serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, ze wyjazd stał się znakomitym sposobem na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami a uzyskana wiedza zostanie przeniesiona do pomorskich gospodarstw ekologicznych.

Relację opracował: Adrian Kucharski, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Opiekun naukowy demonstracji: dr Magdalena Ptaszek

Opiekun doradca demonstracji: Marzena Szymańska, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego