logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniach 30 maja oraz 19 lipca 2023 r. zorganizował wyjazdy na demonstracje w ramach realizacji operacji „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH Uczestnikami byli rolnicy oraz małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Temat demonstracji: Kompleksowy program ekologicznej produkcji marchwi

Miejsce realizacji: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Ostoja Natury”, Tomaszyn 6, 11-015 Olsztynek, gmina Olsztynek, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie.

   Uczestnikom demonstracji zaprezentowane zostały dobre praktyki ekologicznej produkcji marchwi uwzględniające:

– dobór stanowiska i płodozmian,

– zasadność wykonywania badań gleby określających jej odczyn i zasobność w składniki mineralne N, P, K, Ca, Mg,

– wybór odmiany i sposoby uprawy,

– zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne oraz terminy ich przeprowadzenia,

– ochronę przed chorobami i szkodnikami,

– zbiór.

Innowacyjność dobrej praktyki polega na kompleksowym podejściu do aspektu agrotechniki ekologicznej produkcji marchwi. Zastosowane nawożenie organiczne w optymalnych dawkach pozwala na wzmocnienie budowy tkanek roślin oraz właściwą produkcję metabolitów wtórnych, świadczących o jakości warzyw, a także mających znaczenie w kształtowaniu naturalnej odporności. Zastosowanie w odpowiednim momencie właściwych środków biologicznych i substancji podstawowych pozwala na uzyskanie plonu o dobrej jakości.

W pokazowym gospodarstwie powierzchnia obiektu demonstracyjnego (uprawy marchwi) wynosi 1 ha. Uprawiane są odmiany dopuszczone do upraw ekologicznych charakteryzujące się odpornością lub tolerancją na choroby. Odmianą dominującą w gospodarstwie jest NORWAY F1, tworząca bardzo wyrównane, cylindryczne i gładkie korzenie o bardzo smacznym miąższu, przeznaczona zarówno na późne zbiory jesienne jak i do długiego przechowywania. W uprawie gruntowej należy ją wysiewać od 10 kwietnia do 10 czerwca. Norma siewu: od 1,3 do 1,8 mln nasion na ha.  Dzięki mocnym, odpornym na pękanie korzeniom i dobrze osadzonej, zdrowej naci doskonale nadaje się do zbioru mechanicznego.

W ekologicznej uprawie marchwi duże znaczenie ma wybór stanowiska oraz płodozmian. Miejsce pod uprawę marchwi powinno być dobrze nasłonecznione o wyrównanej powierzchni po zbożach, roślinach bobowatych, kapustowatych lub czosnkowatych. Należy unikać stanowiska w pierwszym roku po oborniku, na glebach piaszczystych, w obniżeniach terenu i miejscach podmokłych oraz nie zakładać plantacji marchwi po sobie i innych roślinach z rodziny baldaszkowatych, a także innych warzywach korzeniowych przez okres co najmniej 4 lat. Ilość zabiegów uprawowych ograniczana jest do niezbędnego minimum w celu ochrony gleby przed erozją. Nasiona wysiewane są w wilgotną glebę siewnikiem precyzyjnym zgodnie z zalecanymi normami. Marchew jest chroniona przed chorobami i szkodnikami przez stosowanie zabiegów ograniczających rozwój chorób i szkodników, a w razie potrzeby stosowanie biologicznych środków ochrony roślin oraz substancji dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Operacja jest odpowiedzią na rosnący w ostatnich latach zwiększony popyt na zdrowe warzywa produkowane bez chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Celem demonstracji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji oraz zachęcenie uczestników demonstracji do przechodzenia na system rolnictwa ekologicznego.

Opracowała relację: Ewa Kliczkowska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Opiekun naukowy demonstracji: dr Magdalena Ptaszek, dr Anna Jarecka-Boncela, dr hab. Grażyna Soika, prof. IO, dr hab. Bożena Matysiak,prof. IO, Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Badawczy

Opiekun doradca demonstracji: Urszula Anculewicz  Warmińsko -Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie