logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniach 5 lipca oraz 1 sierpnia 2023 r. zorganizował wyjazd dla rolników z województwa pomorskiego na demonstrację ekologiczną do województwa wielkopolskiego.

Tematem spotkania była demonstracja „Wykorzystanie materiałów wzbogacających środowisko w celu poprawy komfortu bytowego świń

Demonstracja była realizowana w gospodarstwie Pana Tomasza Kupaj w Kęszycach.

Jest to gospodarstwo ekologiczne o zbilansowanej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Powierzchnia ogólna wynosi 16,38 ha. Produkcja prowadzona jest na powierzchni 14,50 w tym grunty orne 12,12 ha, trwałe użytki zielone 2,38 ha. Produkcja prowadzona jest na słabych glebach głównie klasy V i VI, niewielka część na klasach IV. Produkcja roślinna stanowi bazę paszową dla utrzymywanych zwierząt. Kukurydza uprawiana jest na powierzchni 2 ha. Pozostałe uprawy to: wyka z rośliną podporową, ziemniaki, pszenżyto ozime, pszenica jara, warzywa, trawy na gruncie ornym, mieszanki zbożowe. Poza uprawą zbóż i traw przeznaczonych na paszę zajmuję się zarodowo-zachowawczą hodowlą świń rasy złotnicka pstra, owiec rasy wielkopolska i królika popielniańskiego białego.

Gospodarstwo posiada park maszynowy przystosowany do uprawy ekologicznej i powierzchnie magazynowe do przechowywania płodów rolnych.

W czasie wizyty został przybliżony aspekt dobrych praktyk i innowacyjnych metod polegający na pokazaniu dobrania materiałów wzbogacających środowisko świń do poszczególnych grup technologicznych z uwzględnieniem zmian/rotacji materiału. Podczas demonstracji będzie prowadzony m.in. monitoring zainteresowania danym materiałem wzbogacającym podczas każdej rotacji oraz wizualna ocena ciała świń. Temat demonstracji będzie realizowany na 20 sztukach świń.

Uczestnikom przedstawiono możliwości zastosowania materiałów wzbogacających w chlewni, ich rotację oraz dostosowanie do każdej grupy technologicznej w celu poprawy komfortu bytowego świń.

Wyjazd umożliwił wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie rolnictwa ekologicznego
oraz zainspirował do dalszej pracy na jego rzecz.

     Szkolenie połączone z praktyczną częścią zajęć w gospodarstwie demonstracyjnym jest odpowiedzią na zainteresowanie ekologiczną hodowlą świń w Polsce.

Opiekun doradca: Aneta Marciniak, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu