logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniach 6 czerwca oraz 11 lipca 2023 r. zorganizował wyjazd  dla rolników z województwa pomorskiego na demonstrację ekologiczną  do województwa podlaskiego.

Tematem spotkania była demonstracja pt. „SADY” – Dobre praktyki i innowacje w zwalczaniu mszyc występujących na jabłoni lub wiśnii  i czereśni

Miejsce realizacji: Gospodarstwo Rolne Marek Kalski Kolonia Prawa 3, 19-206 Rajgród, powiat grajewski, gm. Rajgród, woj. podlaskie

W sadach Pana Marka Kalskiego  dominują stare odmiany jabłoni, takie jak: Grafsztynek Inflandzki, Kosztela, Papierówka, Wealthy, Antonówka, Malinowa i inne, a także odmiany gruszy: Lipcówka, Klapsa oraz odmiany czereśni i wiśni.

Podczas demonstracji przybliżony został  aspekt dobrych praktyk i innowacyjnych metod w zwalczaniu mszyc występujących na jabłoni oraz zaprezentowana została skuteczność zwalczania mszyc za pomocą środków ochrony roślin dostępnych w rolnictwie ekologicznym.

Demonstracja obejmowała dwa poletka – poletko z wybranym wariantem demonstracji i poletko kontrolne.  Wybranym przez producenta środkiem ochrony roślin  zaleconym w opracowaniu dr hab. Eligio Malusa, prof. IO-PIB, dr Wojciech Piotrowski, mgr inż. Agnieszka Głowacka  Instytut Ogrodnictwa Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach  było Mydło Ogrodnicze Potasowe – z różnymi dodatkami: skrzyp, wrotycz, czosnek, którego wskazania do stosowania określono następująco:

Dawka zalecana: 2%

Termin rozpoczęcia stosowania: po stwierdzeniu obecności mszyc  

Odstęp między zabiegami: 5-7 dni

Maksymalna liczba zabiegów:

Ilość wody: 750 l/ha

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Temperatura stosowania: 15 – 25 °C

Karencja: nie dotyczy

Stosować z dodatkiem alkoholu etylowego o stężeniu 70% (dawka 2%) lub 96% (dawka 0,5-1%)

Uczestnicy demonstracji zapoznani zostali z wynikami prowadzonego monitoringu w zakresie występowania szkodników, obecnością fauny pożytecznej  oraz oceną plonów.

Wyjazd umożliwił wymianę poglądów i doświadczeń w zakresie rolnictwa ekologicznego
oraz zainspirował  do dalszej pracy na jego rzecz.

  Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą. Celem demonstracji było wskazanie najlepszych innowacyjnych metod zwalczania mszyc, tak aby zoptymalizować efektywność możliwych do wykonania zabiegów przy jak najniższym nakładzie pracy.

   Szkolenie połączone z praktyczną częścią zajęć w gospodarstwie demonstracyjnym jest odpowiedzią na zainteresowanie ekologiczną uprawą sadowniczą w Polsce, których jednym z najpoważniejszych problemów jest skuteczne zwalczanie szkodników, a wśród nich występujących niemalże corocznie i na wielu uprawach sadowniczych różnych gatunków mszyc.

Opiekun doradca:Paulina Hering, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Opiekun demonstracji doradca:  Stanisław Samełko, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie