logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniach 07 lipca oraz 11 września 2023 r. zorganizował wyjazdy na demonstracje w ramach realizacji operacji „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH” Uczestnikami byli rolnicy z województwa pomorskiego.

Temat demonstracji: Ograniczenie zachwaszczenia w kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym

Miejsce realizacji: Gospodarstwo rolne p. Piotra Bertela zam. Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo, gmina Jonkowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko – mazurskie.

Demonstracja miała na celu pokazanie dobrej praktyki polegającej na kompleksowym podejściu do aspektu zmniejszenia zachwaszczenia w ekologicznej produkcji kukurydzy. Odpowiedni dobór odmian do uprawy w systemie ekologicznym z uwzględnieniem wymagań klimatyczno-glebowych oraz stosowania odpowiednich zabiegów uprawowych, które są kluczowymi czynnikami decydującymi o powodzeniu produkcji.

   Opiekunem naukowym demonstracji w tej tematyce był dr Piotr Ochodzki, który uczestnikom przedstawił wpływ uprawy gleby, znaczenie przedplonu, wybór odmiany kukurydzy jak również jakie zabiegi należy zastosować aby ograniczyć zachwaszczenie w ekologicznej uprawie kukurydzy.

Ograniczenie chwastów w glebie ma ogromny wpływ na rozwój tej rośliny. Siew musi być wykowany w odpowiednim terminie. Przed wschodami kukurydzy, należy potraktować chwasty broną chwastownikiem. W fazie 3-4 liścia wykonujemy zabieg pielnikowania. Początkowy wzrost kukurydzy jest słaby, więc trzeba zadbać, żeby chwasty nie ograniczały jej wzrostu. W fazie 4-5 liścia ponownie wykonujemy zabieg pielnikowania. W fazie 6-7 liścia traktujemy chwasty obsypnikiem, przykrywając chwasty ograniczając ich wzrost. Obornik stosowany do nawożenia powinien być 2-3 letni, żeby nasiona chwastów były nieaktywne. Wybierając odmianę należy zwrócić szczególną uwagę na wczesność. Wczesne odmiany mają niższe plony. Kukurydzę uprawianą w ekologii i konwencji odróżnia zaprawa nasienna, co przyczynia się do lepszego startu roślin w konwencji.

Uczestnicy zdobytą wiedzę, mogli zweryfikować podczas oceny polowej, na polach kukurydzy.

Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą. Celem demonstracji jest upowszechnianie dobrych praktyk w ograniczeniu zachwaszczenia kukurydzy uprawianej w systemie ekologicznym.

Opracowała relację: Joanna Walczak, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

Opiekun naukowy demonstracji: dr Piotr Ochodzki, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Opiekun doradca demonstracji: Anika Karolak Warmińsko -Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie