logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  zorganizował w dniu 11.05.2023 r. wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w ramach projektu demonstracyjnego.

Temat spotkania : „Instalacja tzw. „ogrodu zimowego” (wiaty) oraz ograniczenie populacji ptaszyńców na fermie w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu kur nieśnych w gospodarstwie ekologicznym”

Miejsce realizacji: Gospodarstwo ekologiczne Mariusza Sekulskiego, Praslity 14, 11-040 Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

Uczestnicy: rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia ekologicznego gospodarstwa rodzinnego Państwa Bożeny i Mariusza Sekulskich. Miejsce to nosi nazwę Eko-Zagroda Warmińskich Chłopów Bosych – Bosa Ekologia. Na powierzchni około 14 ha gospodarze uprawiają stare odmiany zbóż konsumpcyjnych min.: żyto, orkisz, płaskurka, jęczmień; kilka odmian konopi, a także owoce i warzywa. Wszystkie plony zbierane i przetwarzane są własnoręcznie. W wyniku przetwórstwa w gospodarstwie powstają następujące produkty: chleb wypiekany z własnej mąki, dżemy i syropy owocowe, susze, herbaty, mieszanki przypraw, kiszona kapusta oraz ogórki, oleje konopne i oleje jadalne. Na terenie gospodarstwa prowadzona jest również produkcja zwierzęca. Utrzymywane są owce rasy Skuddy, konie i kury nioski rasy zielononóżka.

Celem demonstracji jest budowa wiaty (tzw. ogrodu zimowego), która będzie stanowiła dodatkową przestrzeń funkcjonalną dla ptaków. Ponadto obiekt ten wpłynie na wzbogacenie i urozmaicenie środowiska chowu, podwyższając dobrostan oraz wzmagając naturalne zachowania kur (grzędowanie, drapanie, żerowanie, kąpiele piaskowe). Dodatkowo podczas demonstracji omawiane zostały metody ograniczające populację ptaszyńca na fermie.

Uczestnicy wyjazdu podczas pierwszej wizyty zostali zapoznani z charakterystyką gospodarstwa oraz systemem utrzymania kur. Omówiono elementy technologiczne budynku tj. wentylacja, oświetlenie, ogrzewania, poidła, karmidła itp. Gospodarz opowiedział również o stosowanych paszach, wynikach produkcyjnych, śmiertelności oraz problemach zdrowotnych i behawioralnych utrzymywanych ptaków. Przedstawiono także problemy wynikające z użytkowania przez ptaki z wybiegu (drapieżniki, brak chęci do wychodzenia itp.).

Podczas drugiej wizyty uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć wybudowany ogród zimowy i porównać warunki utrzymywania kur – przed i po powstaniu wiaty.

Realizowana operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.

Opiekun naukowy demonstracji – dr inż. Ewa Sosnówka-Czajka – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach

Opiekun doradca demonstracji – Małgorzata Raziminas – WMODR w Olsztynie

Opracowała: Magdalena Zacholla-Tyda – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu