logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu  zorganizował w dniu 07.09.2023 r. wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w ramach projektu demonstracyjnego.

Temat spotkania: „Instalacja tzw. „ogrodu zimowego” (wiaty) oraz ograniczenie populacji ptaszyńców na fermie w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu kur nieśnych w gospodarstwie ekologicznym”

Miejsce realizacji: Gospodarstwo ekologiczne Mariusza Sekulskiego, Praslity 14, 11-040 Dobre Miasto, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

Uczestnicy: rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Była to już druga wizyta naszych rolników w ekologicznym gospodarstwie rodzinnym Państwa Bożeny i Mariusza Sekulskich. Podczas pierwszego wyjazdu, który odbył się 11.05.2023 r. uczestnicy mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i funkcjonowaniem Eko-Zagrody Warmińskich Chłopów Bosych – Bosa Ekologia. Ponadto gospodarz szczegółowo opowiedział o systemie utrzymania kur niosek, stosowanych paszach, wynikach produkcyjnych, śmiertelności oraz problemach zdrowotnych i behawioralnych utrzymywanych ptaków. Przedstawiono także problemy, które wynikają z użytkowania przez ptaki wybiegu (drapieżniki, brak chęci do wychodzenia, nasłonecznienie itp.).

Celem demonstracji była budowa wiaty (tzw. ogrodu zimowego), oraz sprawdzenie jak korzystanie z niej przez kury wpłynie na ich zdrowie, behawior oraz zdolności produkcyjne. Wybudowana wiata została skonstruowana zgodnie z założeniami demonstracji. Na całej powierzchni została pokryta pełnym dachem z dachówki, ściany zostały wykonane z siatki, dodatkowo wzmocnione drutami, które stanowią ochronę przed drapieżnikami. Cała wiata znajduje się na podmurówce, która także stanowi doskonałe zabezpieczenie. Konstrukcja przystosowana jest również do zapewnienia obsługi zwierzętom – odpowiednia wysokość, bramki wejściowe. Wewnątrz ogrodu zimowego znajduje się wyposażenie niezbędne do zadawania paszy i wody zwierzętom, a także piaskownice wypełnione ziemią okrzemkową, które zaspokajają naturalną potrzebę kąpieli piaskowej oraz ograniczają liczebność ptaszyńca na fermie. Gospodarze dbają również o wzbogacenie środowiska, w którym żyją kury, zapewniając im stały dostęp do przedmiotów wzbudzających ich zainteresowanie np. konary drzew, a także warzyw i owoców urozmaicających ich dietę.

Wybudowana wiata stanowi dodatkową przestrzeń funkcjonalną dla ptaków. Zdaniem gospodarza kury bardzo chętnie z niej korzystają, szczególnie kiedy warunki pogodowe (duże nasłonecznienie, obfity deszcz, silny wiatr) nie pozwalają na korzystanie zwierzętom z dużego wybiegu. Ponadto wiata stanowi doskonałe zabezpieczenie przed drapieżnikami (np. lisy), ale także dzięki zastosowaniu siatki uniemożliwia dzikim ptakom korzystanie z wody i paszy przeznaczonej dla kur, co ma ogromne znaczenie w ograniczeniu rozprzestrzeniania się chorób. Dodatkową zaletą obiektu jest urozmaicenie środowiska zwierząt, a także umożliwienie im w jak największym stopniu na wyrażanie swojego naturalnego behawioru (grzędowanie, drapanie, kąpiele piaskowe).

Podczas drugiej wizyty uczestnicy mieli okazję zobaczyć wybudowany ogród zimowy oraz porównać warunki utrzymywania kur – przed i po powstaniu wiaty.

Realizowana operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką, a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.

Opiekun naukowy demonstracji – dr inż. Ewa Sosnówka-Czajka – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach

Opiekun doradca demonstracji – Małgorzata Raziminas – WMODR w Olsztynie

Opracowała: Magdalena Zacholla-Tyda – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu