logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował w dniach 28.06.2023 oraz 6.09.2023 wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w ramach projektu demonstracyjnego.

Temat spotkania: „Wybrane aspekty zarządzania stadem kóz w kontekście pozyskiwania wysokiej jakości ekologicznych surowców oraz materiału hodowlanego i rzeźnego”

Miejsce realizacji: Marcin Bruździński/Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Kózka” Łubowo 76, 62-260 Łubowo gmina Łubowo, powiat gnieźnieński, woj. wielkopolskie

Uczestnicy: rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „Kózka” Pana Marcina Bruździńskiego jest położone w Łubowie, w malowniczym miejscu, z dala od miejskiego zgiełku. Głównym kierunkiem produkcji jest tutaj chów kóz w celu pozyskiwania mleka. Powierzchnia gospodarstwa zajmuje areał 12,5 ha. Otoczenie gospodarstwa to przede wszystkim łąki oraz pola uprawne, które stanowią bazę pokarmową dla zwierząt. Zboża, lucerna, ziemniaki oraz zielonka z łąk przeznaczone są na utrzymanie stada. Stado podstawowe liczy 50 kóz mlecznych, 10 sztuk młodzieży właściciel pozostawia na remont stada podstawowego. Ze względu na wysoką wrażliwość i małą odporność na choroby zwierząt czystorasowych, właściciel zdecydował się na utrzymywanie mieszańców ras tj. saaneńska, alpejska, burska.

Budynki dla zwierząt w gospodarstwie to koźlarnia, paszarnia oraz magazyny na paszę. Pasza zadawana jest ręcznie, dój odbywa się w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu. Właściciel wykorzystuje do doju przerobioną dojarkę dla krów mlecznych. Kozy utrzymywane są bez uwięzi, stosuje się krycie „haremowe”. W gospodarstwie znajduje się przetwórnia, w której to z mleka koziego powstają sery, serki, jogurty oraz mleko pasteryzowane. Poza kozami w gospodarstwie amatorsko utrzymywane są także kury, kaczki oraz dwa konie.

Celem demonstracji było zaprezentowanie wybranych aspektów zarzadzania stadem kóz w kontekście pozyskiwania wysokiej jakości ekologicznych surowców oraz materiału rzeźnego. Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z aspektami zarzadzania stadem kóz (bioasekuracji, profilaktyki i leczenia, różnych metod planowanego rozpłodu, wypasów, żywienia, dobrostanu) w kontekście pozyskiwania wysokiej jakości ekologicznych surowców oraz materiału hodowlanego i rzeźnego.

Realizowana operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.

Opiekun naukowy demonstracji – dr inż. Jacek Sikora – Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach

Opiekun doradca demonstracji – Tatiana Pawlicka – WODR w Poznaniu

OpracowałaWeronika Sworobowicz-Ostrowska – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu