logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował w dniu 30.06.2023 r. wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w ramach projektu demonstracyjnego.

Temat spotkania: „Poprawa laktacji i składu mleka krów w warunkach produkcji ekologicznej”

Miejsce realizacji: Gospodarstwo ekologiczne Małgorzaty Świerczyńskiej, Gamerki Wielkie 4A, 11-042 Jonkowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie

Uczestnicy: rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia ekologicznego gospodarstwa rodzinnego Pani Małgorzaty Świerczyńskiej. Gospodarstwo położone jest w malowniczej Dolinie rzeki Pasłęki w otoczeniu lasów i zagajników. Wiodącym kierunkiem jest produkcja mleka ekologicznego, którego rocznie pozyskuje się około 280 000 litrów. Większość mleka oddawane jest do mleczarni „Piątnica”, a pozostała część wykorzystywana jest do odpajana młodego bydła. Gospodarstwo utrzymuje około 45 krów mlecznych (w tym 36 krów dojnych), jałówki hodowlane oraz młodzież. Produkcja roślinna zajmuje areał prawie 38 ha. W uprawach przeważają trwałe użytki zielone oraz mieszanki traw wieloletnich.

Celem demonstracji jest przedstawienie możliwości zastosowania uzupełniającej mieszanki ziołowej o pozytywnym wpływie na wydajność, skład i jakość mleka. Uczestnicy wyjazdu podczas pierwszej wizyty zostali zapoznani z charakterystyką gospodarstwa oraz systemem utrzymania i żywienia krów mlecznych. Omówiono szczegółowo zadawane dawki paszowe dla poszczególnych grup technologicznych oraz obecne wskaźniki produkcyjne w poszczególnych okresach laktacji. W trakcie trwania demonstracji dawki pokarmowe zwierząt uzupełniane będą o mieszanki ziołowe w formie suszu lub świeżej. Każda mieszanka musi pochodzić z certyfikowanego ekologicznego gospodarstwa i być dostosowana do indywidulanych potrzeb zwierząt. Ocenie będzie podlegało zachowanie zwierząt, ich wymię, a także pobranie paszy i wody oraz skład i jakość mleka przed i po zastosowaniu mieszanki ziołowej.

Podczas drugiej wizyty uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się w wynikami przeprowadzonego doświadczenia.

Realizowana operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.

Opiekun naukowy demonstracji – prof. dr hab. Renata Klebaniuk – Instytut Żywienia Zwierząt
i Bromatologii – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Opiekun doradca demonstracji – Marta Krech – W-MODR w Olsztynie

Opracowała: Magdalena Zacholla-Tyda – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu