logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu zorganizował w dniu 20.10.2023 r. wyjazd do gospodarstwa ekologicznego w ramach projektu demonstracyjnego.

Temat spotkania : „Poprawa laktacji i składu mleka krów w warunkach produkcji ekologicznej”

Miejsce realizacji: Gospodarstwo ekologiczne Małgorzaty Świerczyńskiej, Gamerki Wielkie 4A, 11-042 Jonkowo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

Uczestnicy: rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Była to już druga wizyta naszych rolników w ekologicznym gospodarstwie rodzinnym Pani Małgorzaty Świerczyńskiej. Podczas pierwszego wyjazdu, który odbył się 30.06.2023r. uczestnicy mieli okazję zapoznać się z charakterystyką i funkcjonowaniem gospodarstwa. Ponadto szczegółowo został omówiony systemie utrzymania bydła mlecznego, stosowane pasze, wyniki produkcyjne, a także współpraca z mleczarnią „Piątnica”.

Celem głównym demonstracji było przedstawienie możliwości zastosowania uzupełniającej mieszanki ziołowej o pozytywnym wpływie na wydajność, skład i jakość mleka. Celem szczegółowym była poprawa wskaźników produkcyjnych krów mlecznych w poszczególnych okresach laktacji oraz poprawa składu i jakości mleka krów. Doświadczeniu poddano 5 sztuk krów mlecznych, którym przez 6 tygodni dodawano do paszy mieszankę ziół w postaci suszu. Mieszanka ziołowa zadawana była w ilości 250 g dziennie na sztukę i składała się z następujących gatunków: pokrzywa, tymianek, jeżówka oraz oregano zmieszanych ze sobą w proporcji 1:1. Dedykowana mieszanka ziołowa została opracowana na bazie gatunków preferowanych przez bydło. Charakteryzowała się właściwościami prozdrowotnymi np. pokrzywa korzystnie wpływa na stabilizację pH żwacza (zapobieganie kwasicy), antyoksydacyjnymi (tymianek, oregano), a także wpływała podwyższenie wydajności mlecznej (jeżówka). Ponadto, dzięki swojej smakowitości stymulowała pobranie i wykorzystanie paszy.

W produkcji zwierzęciej jednym z najważniejszych aspektów dotyczących zwierząt jest zapewnienie im warunków środowiska jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Dlatego, tak ważne jest, aby krowy w miesiącach letnich miały na co dzień dostęp do pastwiska, natomiast w miesiącach zimowych możemy im urozmaicać żywienie dodatkiem mieszanek ziołowych. Właściwie dobrane dodatki paszowe ułatwią adaptację krowy do zmian związanych z żywieniem, pomogą ustabilizować przemiany zachodzące w żwaczu oraz wątrobie. Ponadto biorąc pod uwagę wielokierunkowe właściwości ziół, możemy tak skomponować mieszankę, aby stanowiła ona istotny dodatek wpływający na utrzymanie homeostazy organizmu zwierząt, co przyczyni się do poprawy ogólnej zdrowotności, ale także wydajności i jakości mleka w stadach krów mlecznych.

Realizowana operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.

Opiekun naukowy demonstracji – prof. dr hab. Renata Klebaniuk – Instytut Żywienia Zwierząt
i Bromatologii – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Opiekun doradca demonstracji – Marta Krech – W-MODR w Olsztynie

Opracowała: Magdalena Zacholla-Tyda – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu