logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w ramach projektu demonstracyjnegow dniu 08.09.2023 r. zorganizował szkolenie wyjazdowe do gospodarstwa ekologicznego.

Temat demonstracji:  Przeciwdziałanie znoszeniu środków ochrony roślin konwencjonalnych, zielona infrastruktura

Temat szczegółowy: Wykorzystanie uksztaltowania pola, miedzy śródpolnej oraz wprowadzenie elementów konstrukcyjnych celem ograniczenia znoszenia cieczy użytkowej z sąsiednich działek rolnych.

Miejsce realizacji: Gospodarstwo ekologiczne Janina Tyburska, Godki 13, 11-042 Jankowo, powiat olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

W wyjeździe uczestniczyli m.in. rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Podczas drugiej wizyty  rolników w gospodarstwie ekologicznym Państwa Tyburskich z tego tematu, zaprezentowano główną istotę tejże demonstracji poprzez ocenę przydatności ustawionych konstrukcji, zadrzewień oraz właściwej szerokości ustanowionej strefy buforowej do minimalizowania ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń plantacji i produktów ekologicznych z tytułu sąsiedztwa pól konwencjonalnych. Odpowiedni dobór działań zabezpieczających np. zwiększenie szerokości strefy buforowej lub wybór stanowiska posiadającego naturalne bariery ochronne – sprzyjająca ochronie różnica poziomów gruntu pola ekologicznego w stosunku do pola konwencjonalnego lub  nasadzenie żywopłotu, będzie traktowane jako podjęcie środków ostrożności w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczeń.

Podjęte działania pozwoliły na prawidłowe zapobiegnie znoszenia środków ochrony roślin z działek konwencjonalnych na działki/plantacje ekologiczne. Działania te polegały w szczególnej mierze na :

pnących o wysokości min. 2 m,

W pierwszej części wykładu przedstawiono wymogi jakości produktów ekologicznych poprzez analizę pozostałości środków ochrony roślin oraz drogi zanieczyszczenia pestycydami.

Drugą kwestią, która została omówiona podczas demonstracji to przedstawienie zasad sąsiedztwa upraw  ekologicznych i  konwencjonalnych. Następnie cała grupa udała się na zajęcia terenowe, a tam omówiono naturalne bariery, które pozwoliły na przedstawienie jak prawidłowo zacząć przeciwdziałanie znoszeniu środków ochrony roślin z pól konwencjonalnych na plantacje ekologiczne.

Po powrocie uczestnicy demonstracji mieli okazję zapoznać się z filmami oraz zdjęciami właśnie z tejże tematyki demonstracji. Uczestnicy z ogromną uwagą wysłuchali wykładów oraz przedstawionych cennych wskazówek. Oczywiście był również czas na dyskusję i wymianę doświadczeń. Zaprezentowano także wyniki badań, które były przeprowadzane w czasie pierwszego spotkania w dn. 24.04.2023 r.

Zakładane efekty innowacyjnej demonstracji to przede wszystkim ocena przydatności ustawionych konstrukcji, zadrzewień oraz właściwej szerokości ustanowionej strefy buforowej do minimalizowania ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń plantacji i produktów ekologicznych z tytułu sąsiedztwa pól konwencjonalnych.

Realizowana operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką, a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.

Opiekun naukowy demonstracji: prof. dr hab. Jolanta Kowalska  IOR

Opiekun doradca demonstracji: Mirosław Zdunek WMODR w Olsztynie

Opracowała: Agata Karczyńska, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu