Logotypy

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu w dniach 29.09-30.09.2022 r. zorganizował wyjazd szkoleniowy do przetwórni ekologicznych w CDR O/Radom w ramach realizacji operacji:  „WSPARCIE DLA PROJEKTÓW DEMONSTRACYJNYCH I DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH”, a  uczestniczyli w nim m.in. rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników z województwa pomorskiego.

Podczas szkolenia zostały zaprezentowane przeroby surowców w 4 grupach tematycznych:

1) przetwórstwo owoców i warzyw

W ramach demonstracji zaprezentowano technologię produkcji soku z jabłek ekologicznych, technologię produkcji nektaru z jabłek ekologicznych oraz technologię produkcji napoju z jabłek ekologicznych.

Uczestnicy demonstracji  mieli okazję uczestniczyć w całym procesie produkcyjnym, w tym od przebierania i mycia owoców, po tłoczenie, pasteryzację, rozlew i chłodzenie do magazynowania gotowego produktu.

2) przetwórstwo zbóż

Przeprowadzono przemiał zbóż z uwzględnieniem Dobrej Praktyki Produkcyjnej, odbył się pokaz technologii produkcji trzech ekologicznych produktów zbożowych tj. niskowyciągowej i całoziarnowej mąki orkiszowej oraz całoziarnowej mąki żytniej.

Uczestnicy demonstracji zapoznali się m.in. z podstawowymi etapami procesu produkcji mąki, tj. przyjęcie do magazynu, magazynowanie, czyszczenie zboża, przemiał ziarna, odsiewanie i sortowanie, pakowanie, etykietowanie i przechowywanie gotowego produktu.

3) przetwórstwo mięsa

Istotą demonstracji z przetwórstwa mięsa było zapoznanie uczestników z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej i parzonej wędzonej, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Podczas pokazu omówione były aspekty związane z doborem surowca i umiejętnością jego oceny. Omówiono i zademonstrowano takie zabiegi przetwórcze jak rozdrabnianie surowca, peklowanie mięsa, procesy mieszania składników i nadziewania w osłonki, wędzenie, obróbka cieplna oraz chłodzenie i konfekcjonowanie produktów mięsnych. Uczestnicy zostali zapoznani z urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania wybranych grup produktowych i optymalnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń przy przetwarzaniu mięsa.

4) przetwórstwo mleka

Zaprezentowano technologię produkcji dwóch ekologicznych produktów mlecznych tj. sera podpuszczkowego oraz sera ziarnistego typu cottage cheese, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Omówiono rodzaje surowca do produkcji, ocenę jego jakości, dodatki i przyprawy użyte do produkcji serów, maszyny, urządzenia niezbędne podczas produkcji oraz poszczególne etapy procesów technologicznych. Podkreślono, że na każdym etapie przetwarzania mleka i produkcji serów, podstawowym elementem wytwarzania bezpiecznej żywności jest higiena ludzka, higiena pomieszczeń, narzędzi, maszyn i urządzeń.

Instrukcje technologiczne dla każdego procesu zostały opracowane przez pracowników naukowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – PIB w Warszawie.

Na wszystkich zajęciach szczególny nacisk położono na wiadomości praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej działalności.

Operacja ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą, prezentowanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych, a co za tym idzie transfer wiedzy w rolnictwie ekologicznym.