W dniach 3-4 czerwca 2023 r. podczas XXX Pomorskich Agro Targów w Lubaniu odbył się Przegląd Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich, który został zorganizowany przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem Przeglądu było propagowanie, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, integracja i wymiana doświadczeń zespołów z różnych regionów, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz kultywowanie tradycji.

Podczas Przeglądu na scenie wystąpiło 7 zespołów.

W sobotę (3 czerwca 2023 r.) zaprezentowały się następujące zespoły:

W niedzielę (4 czerwca 2023 r.) wystąpili:

Każdy z zespołów przygotował program artystyczny, który zaprezentował na scenie. W ramach podziękowań za udział w Przeglądzie wszystkie zespoły otrzymały od Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu dyplom i nagrodę finansową oraz nagrody i upominki rzeczowe od fundatorów.

Fundatorami nagród i upominków dla uczestników przeglądu byli:

Podczas dwóch dni targów swoje stoiska z produktami lokalnymi i tradycyjnymi prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich:

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za udział w Przeglądzie Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich i za wspaniałe występy, a publiczności za zabawę i liczne przybycie.

Szczególne podziękowanie należą się również Instytucjom i firmom za ufundowanie nagród
i upominków dla występujących zespołów.

Agnieszka Pestka