W dniach 8-9 czerwca 2024 r. podczas XXXI Pomorskich Agro Targów odbył się Przegląd Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich, który został zorganizowany przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każdy ze zgłoszonych zespołów przygotował program artystyczny, który zaprezentował na scenie.

Celem Przeglądu było zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, integracja i wymiana doświadczeń zespołów z różnych regionów, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz kultywowanie tradycji.

W sobotę podczas Przeglądu wystąpiły 3 zespoły:

W niedzielę na scenie zaprezentowały się 4 zespoły:

Fundatorami nagród i upominków dla uczestników Przeglądu byli:

Podczas dwóch dni targów swoje stoiska z produktami lokalnymi i tradycyjnymi prezentowały Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gdańskie Stowarzyszenie Agroturyzmu i Kaszubskie Stowarzyszenie Agroturystyczne „Kościerska Chata”:

Serdecznie dziękujemy wszystkim zespołom za udział w Przeglądzie Twórczości Zespołów i Kół Gospodyń Wiejskich i za wspaniałe występy, a publiczności za zabawę i liczne przybycie.

Szczególne podziękowanie należą się również Instytucjom i firmom za ufundowanie nagród
i upominków dla występujących zespołów.

Agnieszka Pestka