Podczas XXIV Kaszubskiej Jesieni Rolniczej w dniach 17-18 września 2022 r. w Lubaniu na scenie placu targowego odbył się po raz pierwszy „Przegląd Piosenki Biesiadnej”, który został zorganizowany przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich PODR w Lubaniu.

Celem przeglądu było propagowanie piosenek biesiadnych oraz regionalnych zespołów i kół gospodyń wiejskich, zachowanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego, integracja i wymiana doświadczeń zespołów z różnych regionów, inspirowanie do pracy zespołowej, pobudzenie aktywności wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz kultywowanie tradycji.

Na naszej scenie wystąpiło 7 zespołów.

W sobotę (17 września 2022 r.) zaprezentowały się takie zespoły jak:

oraz

W niedzielę (18 września 2022 r.) wystąpił:

oraz

W ramach podziękowań za udział wszystkie zespoły otrzymały dyplom oraz bony Sodexo, a także upominki rzeczowe.

Sponsorami nagród i upominków dla uczestników przeglądu byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Pomorska Izba Rolnicza oraz OCETIX Grudziądz Wytwórnia Octów i Majonezów.

Wszystkim zespołom składamy serdeczne podziękowania za wspaniałe występy oraz uatrakcyjnienie czasu podczas Targów.

Przegląd z pewnością przyjął się wśród publiczności i społeczności lokalnej, która świetnie bawiła się podczas prezentacji występów. Oczekujemy, że inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Aleksandra Wysocka
Weronika Lepak