X Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich terenu kartuskiego, po długiej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, został zorganizowany w dniu 11 czerwca 2022 r. W plenerze przy amfiteatrze w Ostrzycach. Siedem Kół Gospodyń Wiejskich, reprezentujących gminy powiatu kartuskiego, stanęło do rywalizacji o Puchar Grand Prix Turnieju. Zmagania rozpoczęły się uroczystym wprowadzeniem wszystkich kół przez orkiestrę dętą „Tuba Band”, po czym nastąpiło uroczyste powitanie przez gospodarza, Mariana Kowalewskiego – Wójta Gminy Somonino. Słowa powitania do zgromadzonych skierowała także Regina Kleina, Kierownik PZDR w Kartuzach oraz Ewelina Szyc, Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Patronat honorowy nad X Turniejem KGW objął Starosta Kartuski Bogdan Łapa.

Licznie zgromadzona publiczność podziwiała barwne stroje, widowisko taneczne, a także scenki artystyczne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Gospodynie wykazały się kreatywnością, poczuciem humoru, innowacyjnością, oferowały także degustację regionalnych potraw, co sprawiło, że podczas turnieju panowała radosna i przyjazna atmosfera.

Przedstawicielki kół prezentowały na scenie swoje umiejętności w pięciu konkurencjach:

– Produkt tradycyjny – „Produkty mięsne”,

– Edukacja -Tablica „Historia naszej kapliczki/przydrożnego krzyża”,

– Moda – „Z morskiej toni”,

– Scenka kabaretowa – „Czy kuma słyszała, że…”,                 

– Piosenka z inscenizacją – „Śpiewać każdy może”.

W konkurencji  Produkt tradycyjny – „Produkty mięsne” zwyciężyło Koło Gospodyń Wiejskich Miechucino, z gminy Chmielno.

W kategorii  Edukacja – Tablica „Historia naszej kapliczki/przydrożnego krzyża” I miejsce ex aequo zajęły:  Koło Gospodyń Wiejskich Chwaszczyno z gminy Żukowo oraz Koło Gospodyń Wiejskich Mściszewice z gminy Sulęczyno.         

Zwycięstwo w konkurencji  Moda – „Z morskiej toni” zdobyło Koło Gospodyń Wiejskich Sławki, gmina Somonino.

W konkurencji Wokal – „Śpiewać każdy może” najlepsze okazało się Koło Gospodyń Wiejskich Kamienica Szlachecka, gmina Stężyca.

Najlepszą scenkę kabaretową – „Czy kuma słyszała, że…” zaprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich Kolonia z gminy Kartuzy.

Jury turnieju przyznało także Kołu Gospodyń Wiejskich w Chwaszczynie dodatkową nagrodę za innowacyjność.

Puchar Grand Prix X Powiatowego Turnieju powędrował do Koła Gospodyń Wiejskich w Łyśniewie (gmina Sierakowice). Zwycięskie Koło będzie reprezentować powiat kartuski podczas zmagań na Wojewódzkim Turnieju KGW w Żukowie. W przyszłym roku, na kolejny powiatowy turniej KGW, zapraszamy do Sierakowic.

Składamy ogromne podziękowania sponsorom, bez których organizacja X Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich w Ostrzycach nie byłaby możliwa: