W dniu 28.08.2020 na terenie Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbył się pokaz zatytułowany „Funkcjonowanie gruntowej instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie rolnym na przykładzie instalacji PODR w Lubaniu”. W ramach spotkania zebrani uczestnicy zapoznali się z głównymi elementami instalacji opartych o wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii zlokalizowanych na terenie PODR w Lubaniu. Jako pierwszą scharakteryzowano hybrydową instalacje składającą się z systemu paneli fotowoltaicznych o mocy 9,13 KWp oraz powietrznej pompy ciepła. Następnie uczestnicy pokazu udali się w kierunku gruntowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 39,74KWp. Na terenie instalacji specjaliści PODR Jarosław
Cichocki, Grzegorz Manowski oraz Daniel Dąbrowski podążając ścieżkami dydaktycznymi omówili najważniejsze elementy budowy tego odnawialnego źródła energii czyli:

Spotkanie zakończyła żywiołowa dyskusja uczestników obfitująca w wiele konstruktywnych wniosków dotyczących znaczenia wdrażania tego typu inwestycji na terenie gospodarstw domowych i rolnych.