W dniu 22 czerwca 2022  na terenie pól doświadczalnych Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyły się II Pomorskie Młodzieżowe Dni Pola. Celem przedsięwzięcia było przedstawienie uczniom szkół kształcących przyszłych producentów rolnych wielu zagadnień związanych z wdrażaniem nowości w dziedzinie produkcji rolniczej w gospodarstwach rolnych. W związku z tym tegoroczna edycja imprezy oferowała uczestnikom 5 stanowisk pokazowych podzielonych tematycznie na prezentacje związane z:

W pierwszym z wymienionych stanowisk uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z budową i zasadami wykonywania zabiegów ochrony roślin za pomocą nowoczesnego opryskiwacza polowego. Zagadnienie szczegółowo przedstawił specjalista PODR Jarosław Muzyka przy współpracy z przedstawicielami firmy Agrokompani Sp. z o.o.
Po zakończeniu części teoretycznej nastąpił pokazowy przejazd opryskiwacza zaczepianego HORSCH prezentujący możliwości układu poziomowania belki na nierównościach terenu.

W kolejnym ze stanowisk na uczniów czekały warsztaty z wykorzystania nowoczesnego oprogramowania do monitoringu pracy maszyn i zarządzania produkcją w gospodarstwie. Prezentację programu oraz pokaz pracy na przykładowej maszynie rolniczej nadzorowała specjalistka z firmy 365 Farmnet Monika Kozłowska. Możliwości wykorzystania dronów w produkcji roślinnej oraz pokazowy przelot nad poletkami badawczymi wykonał specjalista PODR Paweł Jankowski. Na tym stanowisku uczniowie mogli obserwować pracę obu urządzeń zarówno bezpośrednio na placu jak również wewnątrz stanowiska na interaktywnym ekranie.

Następnym elementem tegorocznej edycji Młodzieżowego Dnia Pola były dwa stanowiska związane z ofertą kształcenia uczelni wyższych związaną z rolnictwem i dziedzinami i pokrewnymi. W pierwszym z wymienionych uczestnicy mogli spróbować i własnoręcznie ocenić jakość różnych artykułów rolno spożywczych. W tym stanowisku fachową pomoc i prezentację przeprowadzili pracownicy dydaktyczni Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Kolejnym z punktów imprezy były warsztaty w których uczniowie mogli zapoznać się z biologią najgroźniejszych szkodników i chorób w uprawie roślin oraz zapoznać się z właściwościami nawozów mineralnych obecnie stosowanych w produkcji roślinnej. Lustrację polową w tym stanowisku poprowadzili eksperci z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Następnym z zagadnień poruszanych tego dnia było znaczenie prawidłowego pobierania prób gleby pod kątem przyszłego nawożenia mineralnego. Znaczenie bilansowania poszczególnych składników pokarmowych, narzędzia i metodykę pobierania próbek przedstawił specjalista z Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gdańsku Sebastian Rolbiecki.

W ramach podsumowania imprezy uczniowie odwiedzili poletka doświadczalne prowadzone w PODR w Lubaniu w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. W tym miejscu specjaliści PODR Daniel Dąbrowski i Grzegorz Manowski omówili zasady prowadzenia tego typu badań oraz oprowadzili uczniów po doświadczeniach ze zbożami, ziemniakami, międzyplonami oraz roślinami miododajnymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i pedagogom z udział w tegorocznej edycji i zapraszamy na kolejne imprezy organizowane w PODR. W szczególności dziękujemy za udział następującym szkołom:

  1. Technikum nr 2  w Chojnicach
  2. ZSR Centrum Kształcenia Zawodowego im. Józefa Wybickiego w Bolesławowie