W dniu 8 grudnia br. odbyła się konferencja pt. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach rolnych sposobem na oszczędzanie energii i ochronę środowiska”.

Konferencję otworzyła Ewa Szymańska – zastępca dyrektora PODR w Lubaniu. W swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ważna jest ochrona środowiska w gospodarstwach rolnych i podejmowanie działań wspierających tę ochronę, w tym wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Instalowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach jest jednym ze sposobów obniżenia kosztów ich funkcjonowania, poprawy efektywności energetycznej, co jest szczególnie istotne przy bardzo szybko rosnących obecnie cenach energii i paliw.

Pierwszy wykład pt. „Odnawialne źródła energii w Polsce na tle Unii Europejskiej” wygłosił prof. dr hab. inż. Mariusz Stolarski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Mówił na temat pozyskiwania energii pierwotnej, jej eksporcie i imporcie, a także poruszył problem uzależnienia naszego kraju i UE od importu energii. W dalszej części wystąpienia przedstawił strukturę produkcji oraz zużycia energii w Polsce i Unii Europejskiej, w tym udział energii odnawialnej. Znaczną część wykładu poświęcił instalacjom do wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł dostępnych w Polsce. Na zakończenie wystąpienia prof. Stolarski podał przykładowe koszty wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej dla domu jednorodzinnego, w zależności od wykorzystywanych źródeł energii.

Temat „Finansowanie instalacji OZE i poprawy efektywności energetycznej na obszarach wiejskich” przedstawił Szymon Gajda, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W swoim wystąpieniu omówił działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansujące ochronę środowiska i gospodarkę wodną, w tym programy z pożyczkami i dotacjami. Przedstawił założenia programu Bielik – skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego oraz programu Grant OZE – skierowanego m.in. do wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego, towarzystw budownictwa społecznego, spółek prawa handlowego i osób fizycznych. Program ten finansuje przedsięwzięcia OZE polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii wytwarzającego energię na potrzeby własne budynku. Prelegent omówił również wymagania programu Remiz dotyczącego modernizacji energetycznej budynków wielorodzinnych oraz  zasady kolejnego, trzeciego naboru krajowego programu „Agroenergia”. Program skierowany jest do gospodarstw rolnych, a jego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym z wykorzystaniem wsparcia na mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii. Następnie przedstawił krajowy program „Czyste Powietrze” w  nowej jego edycji. Celem tego programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do osób fizycznych oraz wsparcie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). W dalszej części wykładu prelegent zaprezentował założenia kolejnej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie 2.0 (dla osób mieszkających w budownictwie wielorodzinnym) oraz programu Moja Woda – dla osób fizycznych. Kończąc wystąpienie, zaprosił osoby zainteresowane OZE do współpracy w ramach projektu Doradztwa Energetycznego prowadzonego przez WFOŚiGW.

Kolejny temat pt. „Zrównoważona transformacja energetyczna” – omówił Maciej Piszczek, specjalista ds. instalacji PV i kosztów energii z firmy PGE Obrót S.A. zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej oraz dostępem do zielonej energii, w tym projektowaniem i wykonawstwem instalacji odnawialnych źródeł energii. Przedstawił ofertę firmy, jej osiągnięcia oraz  możliwości skorzystania z doradztwa poprzez Biura Sprzedaży Bezpośredniej – Zespoły Sprzedaży Eko Produktów zlokalizowane w każdym województwie. Na zakończenie zaprezentował własne programy, w tym tzw. Program poleceń i Fotowoltaika z kredytem 0 procent.

Temat „Dobór oraz prawidłowa eksploatacja pomp ciepła Panasonic” omówili Rafał Jeda i Karol Werra z firmy instalującej odnawialne źródła energiiEKOTEC z Baldramu k. Kwidzyna. W swoim wystąpieniu zaprezentowali zasady doboru pomp ciepła i problemy z tym związane, w tym m.in.: co należy zastosować, żeby pompa pracowała prawidłowo, jak podłączyć bufor ciepła, kiedy możemy go pominąć i jakie wybrać sterowanie pompy ciepła. Poza tym omówili właściwą technikę montażu pomp. 

W wystąpieniu pt. „Pompy ciepła i piece na paliwa stałeArtur Sularz z firmy Słoneczny Doradca PL zaprezentował szeroką ofertę nowoczesnych pieców na biomasę i pomp ciepła różnych producentów, których montażem zajmuje się firma. Przedstawił przykłady zrealizowanych inwestycji z wykorzystaniem pieców lub pomp do ogrzewania domów i produkcji ciepłej wody użytkowej. Zaoferował również pomoc w uzyskaniu dofinansowania z dostępnych programów np. „Czyste Powietrze” lub „Mój Prąd 5.0”.

Marek Pacek z Eko.broker Elbląg – firmy zajmującej się doradztwem energetycznym, przedstawił temat: „Rola brokera w branży niezależnego doradztwa energetycznego”.  Omówił, czym zajmuje się doradca OZE i broker OZE. Wskazał różnicę między doradcą OZE, który skupia się na ofercie jednej firmy a brokerem OZE, który przedstawia klientowi ofertę wielu firm. Takie działanie to większa szansa na optymalne dopasowanie oferty do realnych potrzeb klienta oraz gwarancja dbałości o jego interes. Prelegent zaprosił do korzystania z oferty doradczej firmy EKO.BROKER.

Ostatnim wykładowcą był Dariusz Stykuć z Endor Power Sp. z o.o. Gdańsk, który zaprezentowałtemat „Domy bez kotłowni”. W swoim wystąpieniu przedstawił nowoczesne rozwiązania urządzeń grzewczych oferowane przez firmę (klimatyzator dwufunkcyjny (ogrzewanie/chłodzenie), folie/panele grzewcze na podczerwień, kolektory słoneczne do wody użytkowej, zestaw Off-grid – mobilny zestaw fotowoltaiczny całkowicie niezależny od sieci energetycznej do zasilania urządzeń elektrycznych i podgrzewania CWU), które nie wymagają kotłowni do ich wykorzystania.

Serdecznie dziękujemy prelegentom i jednocześnie sponsorom za interesujące wykłady, które spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. W konferencji uczestniczyło łącznie 130 osób (stacjonarnie i online – zdalnie), w tym: rolnicy, młodzież szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów, firm, instytucji współpracujących z rolnikami oraz doradcy.

Mamy nadzieję, że szczegółowe przedstawienie problematyki odnawialnych źródeł energii przyczyni się nie tylko do ich popularyzacji w naszym regionie, ale przede wszystkim zwiększy liczbę tych instalacji, co wpłynie na ochronę środowiska, poprawi efektywność energetyczną i przyniesie korzyści inwestorom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejne wydarzenia organizowane przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Materiały z konferencji dostępne są na stronie:

 www.podr.pl – zakładka /dla rolnika/wydawnictwa/materiały-konferencyjne.

Adam Kopeć
PODR, Oddział Stare Pole