W dniu 27 stycznia br., w Oddziale Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Starym Polu odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne rozwiązania w produkcji kukurydzy cukrowej, ziarnowej i pastewnej”. Głównym prelegentem był dr inż. Roman Warzecha z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Radzików – długoletni badacz, praktyk i wielki krzewiciel oraz zwolennik rozpowszechniania uprawy kukurydzy w Polsce. Jego wystąpienie dotyczyło praktycznych aspektów uprawy kukurydzy do różnych kierunków użytkowania, w tym miejsca tego gatunku w zmianowaniu, nawożenia oraz sposobu ochrony kukurydzy w zależności od typu użytkowego. Mówca wskazał również  różnice występujące w uprawie, nawożeniu i ochronie kukurydzy cukrowej, ziarnowej i pastewnej.

Kolejno przedstawiciel firmy Bayer, która była głównym sponsorem konferencji, zaprezentował kolekcję odmian kukurydzy firmy Dekalb przeznaczoną i dostosowaną do wymagań warunków klimatycznych Polski Północnej. Omówił również wyniki doświadczeń i badań odmianowych, prowadzonych w północnych rejonach Polski, uwzględniających długość okresu wegetacji, plonowanie i zdrowotność oraz kierunek użytkowania. Prelegent scharakteryzował odmiany DKC3079, DKC2972, DKC3101, DKC3609, DKC3204 oraz przedstawił program ochrony kukurydzy firmy Bayer opierający się na herbicydach: Adengo, Capreno, Maister Power, zaprawie Redigo oraz fungicydzie Prepulse.

Ciekawą i oryginalną koncepcję racjonalizacji nawożenia azotem zaprezentowała przedstawicielka firmy Chemirol.  W trakcie swojego wystąpienia omówiła preparaty pochodzenia biologicznego oddziałujące na środowisko glebowe oraz zdrowie i kondycję roślin uprawnych, takie jak:  BlueN, zawierający bakterie wiążące azot, Bakto G-Stop – preparat fungistatyczny,  Newjon Zn –  nawóz cynkowy oraz Krzemian jako źródło krzemu i wiele innych.

Następny prelegent – przedstawiciel firmy Ekoplon – omówił technologię dokarmiania dolistnego kukurydzy. Zaprezentował preparaty z linii produktowych Maximus, Ekolist, Nitro Speed wraz z ich dawkowaniem i zastosowaniem, a także nawozy specjalnie dedykowane i dobrane do wymagań kukurydzy w zależności od fazy rozwojowej rośliny. W swoim portfolio firma posiada również biostymulatory Nitro Speed oraz Natur Gen.

Konferencja zakończyła się prezentacją maszyn i urządzeń firmy Horsch. Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z działaniem nowoczesnego mulczera do mechanicznego rozdrabniania resztek pożniwnych, który w bardzo dużym stopniu ogranicza populację omacnicy prosowianki, dzięki mechanicznemu niszczeniu jej larw i uniemożliwieniu przezimowania ich w resztach pożniwnych. Firma Horsch pokazała także opryskiwacz samobieżny dedykowany do upraw wysokołodygowych. W tym opryskiwaczu maksymalny prześwit to wysokość 2 m, dlatego może on być wykorzystywany do chemicznej walki z omacnicą prosowianką w fazie, gdy rośliny osiągają znaczną wysokość – tuż przed wyrzuceniem wiech. Tak wysoki prześwit zapobiega mechanicznym uszkodzeniom roślin podczas wykonywania zabiegu.